Kategoria

Ajatuksia

Kun kaikki haluavat viestiä vihreydestä, millainen rooli viestintätoimistolla on yritysten viherväittämissä?

Kun kaikki haluavat viestiä vihreydestä, millainen rooli viestintätoimistolla on yritysten viherväittämissä?

Jos saisin kolikon joka kerta kun törmään mainoksissa väittämiin kuten: ”hiilineutraali 2030”, ”Nyt 60% vähemmän pakkausmuovia” tai ”Nyt entistä ympäristöystävällisempi”, minulla olisi… no, aika monta kolikkoa. WWF:n suojeluasiantuntija Helka Julkunen ja Syken tutkija Tero Heinonen sen sijaan aiheuttaisivat kateutta jopa Ankkalinnan vanhassa visukintussa. He nimittäin ovat tutkineet yritysten viherväittämiä ja tutkineet kymmeniä, ellei satoja keissejä.

Å osallistui kesäkuussa WWF:n fasilitoimaan seminaariin liittyen yritysten viherväittämiin. Seminaarissa työnsä tuloksia esittäneet asiantuntijat olivat havainneet yritysten viherväittämissä muutamia yleisimpiä tunnuspiirteitä. Ensinnäkin väittämät sijoittuvat usein melko kaukaiseenkin tulevaisuuteen. Tässä ongelmaksi nousee se, että kuluttajille syntyy yrityksestä ympäristöystävällinen mielikuva, vaikka varsinaiset tavoitteet ovatkin asetettu esimerkiksi vuoteen 2030 tai jopa 2040. Toisekseen väittämät usein koskevat vain yhtä tuotteen osaa tai tuotantoprosessin vaihetta – esimerkiksi kun vain pakkaus (tai pahimmillaan ainoastaan osa pakkauksesta) on tuotettu hiilineutraalisti. Kuluttajalle on kuitenkin voinut markkinoinnin perusteella syntyä mielikuva täysin hiilineutraalista tuotannosta.

Läpinäkyvyyden kannalta yritykselle on erityisen tärkeää avata prosesseja, millä keinoin he aikovat ihan oikeasti olla hiilineutraaleja esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä. Millaisia välitavoitteita heillä on? Mitä kaikkea he tekevät juuri nyt tavoitteiden eteen? Tämän kaiken voi helposti kertoa esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla. (Vink vink, tsekkaa vaikka Veritakselle tekemämme vastuullisuussivusto!)

Muista avata myös välitavoitteitasi kohti hiilineutraaliutta

Viherväittämien ”vastuuministeri”, työministeri Tuula Haatainen toi omassa puheenvuorossaan esiin tutkimustuloksen, jonka mukaan peräti 42 prosenttia ympäristöväittämistä on joko liioiteltuja, virheellisiä tai harhaanjohtavia. Haataisen mukaan tuotteiden ilmastovaikutukset painavat merkittävästi vastuullisten kuluttajien vaakakupissa. On siis aivan ymmärrettävää, että yhä useampi yritys haluaa ottaa palasensa vastuullisuuskakkua – vaikka se olisikin todellisuudessa täyttä vastuullisuuskukkua.

Haatainen korosti, miten viherväittämiin ja viherpesuun liittyviin ongelmiin on puututtava jo EU-tasolla. Komissiolla onkin käynnissä useita aloitteita, joilla varmistetaan, että EU:ssa tuotetut palvelut ja tuotteet olisivat ympäristötavoitteiden mukaisia. Suomen kantaa maaliskuun lopussa annettuun kiertotalouspakettiin valmistellaan eduskunnan kanssa. Vihreään siirtymään siis ollaan kovasti… eh, siirtymässä, mutta selkeitä EU-tason säätelyjä esimerkiksi mainonnan viherväittämille ei vielä ole.

On siis aivan ymmärrettävää, että yhä useampi yritys haluaa ottaa palasensa vastuullisuuskakkua – vaikka se olisikin todellisuudessa täyttä vastuullisuuskukkua.

Seminaarissa kerrottiin myös yritysten kaipaavan lisätietoa siitä, millaisia hyvät ympäristöväittämät ovat, ja miten niistä tulisi viestiä niin yhteistyökumppaneille kuin kuluttaja-asiakkaille. Kiinnostava kulma on, mikä on viestintätoimiston vastuu yritysten viherväittämissä? Pitäisikö markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoiden toimia portinvartijana yrityksille? Markkinoinnin – jo kenties kirjoitettukin – sääntöhän on, että termit kuten nopein tai paras ovat kiellettyjen listalla. Pitäisikö sääntöihin kirjata myös se, ettei yritystä saa brändätä vastuulliseksi ilman todennettua tutkimusta tai ulkopuolista auditointia? Varoitan kaikkia jo nyt, mark my words: sääntely tulee kiristymään. Niin EU- kuin kansallisellakin tasolla on käynnissä hankkeita, jotka tulevat vaikuttamaan viestinnän ja markkinoinnin ympäristöväittämiin (esimerkiksi EU:n kiertotalouspaketti ja kuluttajaoikeusdirektiivi) jopa seuraamuksien uhalla.

Mutta mistä lähteä liikkeelle vastuullisuusviestintää suunnitellessa? Esimerkiksi seuraavat kolme asiaa on hyvä tarkistaa ennen viherväittämien leipomista osaksi viestintää ja markkinointia:

  1. Onko yritykselläsi tavoitteellinen suunnitelma toimintanne päästöjen vähentämiseksi?
  2. Oletteko määritelleet lähtötasonne? Entä välitavoitteet?
  3. Mitä verkkosivuillanne kerrotaan esim. tavoitteista, toimintatavoista ja päästökompensaatioista?

Haluatko kuulla lisää suositeltavista standardeista? Mitä yrityksenne pitäisi kertoa ja miten? Autamme mielellämme yritystäsi pohtimaan parhaita keinoja viestiä ympäristösuunnitelmistanne. Ota yhteyttä!

Maria Rautio-Runeberg

Viestintäasiantuntija

Sanna Sarelius

Toimitusjohtaja

Tanssiko TikTok tiensä vuoden 2022 tärkeimmäksi somemarkkinoinnin kanavaksi?

Tanssiko TikTok tiensä vuoden 2022 tärkeimmäksi somemarkkinoinnin kanavaksi?

TikTokin potentiaali sujuvassa videoiden suurkulutuksessa huomattiin viimeistään Ukrainan sodan syttymisen myötä. Sovellus on kuitenkin ollut nousukiidossa jo pitkän aikaa ja siitä povataan vuoden 2022 tärkeintä sosiaalisen median alustaa. Suuren käyttäjämäärän myötä myös käyttötarkoitukset ovat monipuolistuneet ja sovellusta käyttävät aktiivisesti niin viralliset uutismediat  eri alojen asiantuntijat kuin kuluttajabrändit.

Alun perin teinien suosimalla, tanssitrendien jakamiseen tarkoitetulla sovelluksella on tänä päivänä yli miljardi käyttäjää. Myös Suomessa mainostyökalun perusteella käyttäjiä on jo yli miljoona, eikä sovelluksen voimaa sosiaalisen median vaikutuskanavana voi enää vähätellä. Mutta kuinka TikTokissa toimitaan ?

Selkeästi mainoksiksi mielletyt videot eivät saa kannatusta, vaan sovelluksessa hyväksyntää niittävät inhimilliset käyttäjät. Eri alojen asiantuntijat markkinoivat osaamistaan luomalla vaikuttajasisältöä hyödyntäen trendien tarjoamaa näkyvyyttä ja ajankohtaisuutta.

Tärkeää on myös tarttua kommenteissa esiintyviin toiveisiin ja kysymyksiin – kommenttiketjussa seuraajat kertovat suoraan sen, millainen sisältö kiinnostaa ja avoin kommunikaatio juurruttaa markkinoijan osaksi yhteisöä.

Suomalaisia asiantuntijakasvoja TikTokissa ovat muun muassa taideasiantuntija Pauliina Laitinen, muoti- ja kauneusalan toimittaja Kaisa Virtanen sekä psykoterapeutti Ville Merinen. Kuluttajabrändeistä esimerkiksi Elisa ja Pentik rakentavat yhteyttä kuluttajaryhmiin helpommin lähestyttävällä sisällöntuotannolla.

Trendaavat äänet ja vahva algoritmi

TikTokin käyttäjämäärä on valtava. Markkinoijan näkökulmasta on tärkeä muistaa, että alusta tavoittaa (ainakin vielä tällä hetkellä) erityisesti nuoremman sukupolven, joka ei ole yhtä aktiivinen esimerkiksi  myös vanhemmat sukupolvet ovat löytäneet TikTokin.

Instagramissa jaettavat kuvameemit jäävät TikTokissa sivuun. Tässä ympäristössä huumoria luodaan legendoiksi muodostuvista ääniraidoista yhdistelemällä niitä ajankohtaisiin teemoihin. Yhtä tärkeää on tunteita herättävä tai harrastuksiin ja tiedonhankintaan liittyvä sisältö.

Käyttäjät voivat myös helposti jakaa videoita duetoi– tai parsi-toiminnoilla. Näissä osallistavissa toiminnoissa toisen käyttäjän luoman videon rinnalle tai jatkeeksi kuvataan oma reaktio tai vastaus. Onnekkaat voivat saada idolinsa reaktion omaan cover-videoon tämän kappaleesta tai jopa työpaikan: Burger King julkaisi helmikuussa humoristisen työhaastatteluvideon, johon käyttäjä saattoi kuvata oman vastauksen duetoimalla. Duetoitu video toimi hakemuksena yrityksen kesätyöpaikkoihin.

Sovelluksen algoritmi on erittäin kehittynyt. Käyttäjä saa helposti tunteen siitä, että Sinulle-syöte lukee ajatuksia.

Suosittelualgoritmi kerääkin dataa tehokkaasti: muun muassa tykkäykset, videoiden pysäytykset, videokatselujen kestot ja videoiden pois pyyhkäisyt vaikuttavat kaikki siihen, mitä sisältöä sovellus käyttäjälleen tarjoaa. Minuutissa algoritmi kerää keskimäärin 5–6 tiedonjyvää käyttäjän kiinnostuksen kohteista.

Loputtoman virran kiinnostavaa sisältöä tarjoava syöte koukuttaa!

Millä hinnalla saavutat kohderyhmäsi?

TikTokin hinta-tavoitettavuus-suhde on edullinen, eikä mainostamiseen tarvita omaa käyttäjätiliä. TikTokin mainonnassa käytettävä kuukausittainen minimisumma on noin 600 euroa, mutta näkyvyyttä kertyy paljon ja  CPM-hinta (Cost Per Mille) on noin 0,50–1,20 euroa. CPC-hinta (Cost Per Click) on alimmillaan keskimäärin 0,05 euroa.

TikTokin mainoksia voi kohdentaa demografisten määrittäjien lisäksi muun muassa lookalike-yleisöjen sekä sovelluskäyttäytymisen mukaan. Top View -mainokset näkyvät käyttäjälle tämän ensin avatessa sovelluksen. In Feed -mainokset puolestaan näkyvät tavallisten julkaisujen joukossa.

TikTokissa on myös mahdollista kerätä liidejä. Käyttäjä voi avata liidilomakkeen videon alalaidassa näkyvästä CTA-painikkeesta (Call To Action), josta lomake aukeaa suoraan sovelluksessa. Käyttäjä tunnistaa mainokset Sponsored-merkinnästä ja voi ohittaa ne samalla tavalla kuin tavalliset julkaisut.

Muuttuuko sisällöntuotannossa mikään?

TikTokissa tärkeintä valuuttaa ovat hyvät ideat. Vaikka olennainen osa sovelluksen maailmaa on hypätä mukaan eri trendeihin, on videoon tarkoitus lisätä ripaus omaa luovuutta. Markkinoinnissa trendien hyödyntäminen vaatii sovelluksen aktiivista käyttöä ja nopeaa reagointikykyä.

Aivan täysin trendien armoilla ei kuitenkaan olla, sillä koukuttavaa sisältöä voi luoda myös muilla keinoin. Tällöin sisällönsuunnittelussa tulee pyrkiä profiloitumaan seuraajiin vetoavalla, aidolla ja kommunikoivalla tavalla – olipa valitsemasi TikTok-identiteetti sitten humoristinen, tunteikas tai asiantunteva.

Loppujen lopuksi TikTok-markkinoinnin hallitsemisessa on kyse oman kohderyhmän tuntemisesta, ydinviestien kiteyttämisestä sekä kyvystä laatia kiinnostavaa sisältöä niiden ympärille. Ollaan siis markkinoinnin perusasioiden äärellä.

Ovatko termit spark ad tai post-roll sinulle tuntemattomia? Tai haluatko löytää juuri sinulle oikean vaikuttajayhteistyötahon? Kun kaipaat apua sosiaalisen median hallitsemisessa tai maksetun sisällön luomisessa, ota meihin yhteyttä! 

Sanna Sarelius

Toimitusjohtaja

Freja Harkke

Projektipäällikkö

Hanna Sjöbring

Projektijohtaja

Kun markkinointipäällikkö ulkoistettiin – Hansakorttelin kokemuksia

Kun markkinointipäällikkö ulkoistettiin – Hansakorttelin kokemuksia

Vuoden 2020 syyskuussa asiakkuuspäällikkömme Hanna Sjöbring siirtyi kauppakeskusmaailmaan tekemään Hansakorttelissa vanhempainvapaan sijaisuutta vuokrattuna markkinointiresurssina. Hansakorttelissa markkinointia hoitaa markkinointipäällikkö yhdessä taitavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kokemuksia markkinointipäällikön tehtävän ulkoistamisesta

Kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen, Hansakortteli

“Ulkoistaminen sujui erittäin hyvin. Saimme Hansakorttelin markkinoinnin hoidettua tehokkaasti koko äitiysloman ajan, ilman katkoksia. Saimme aikaan myös useita hyviä uudistuksia, kuten digimainonnan kanavien lisäämistä, uutiskirjeen lanseerauksen ja konseptiuudistuksia. Lisäksi saimme markkinoinnin tehon seurantaan uusia työkaluja.

Toimeksianto täytti odotukseni täysin. Sopimuksessa määritellyt asiat tulivat tehdyiksi, ja markkinointipäällikkömme oli mukava palata takaisin töihin, kun asiat oli hoidettu erinomaisesti hänen poissaolonsa aikana. Myös uusia kehitysasioita oli vireillä ja tulevien kuukausien toimintasuunnitelmat olivat pohdittuina.

Palvelun parhaita puolia olivat helppous ja vaivattomuus. Saimme tiimimme uuden jäsenen, joka hoiti määrätyt tehtävät ilman koulutuksia tai pitkiä perehdytysjaksoja.

Meillä kaikki onnistui hyvin ja Å:n kanssa tekemämme henkilövalinta osui nappiin, joten on vaikea löytää kehittämiskohdetta.”

Å Communicationsin Hannan kokemuksia

“Hansakorttelissa työskentely oli todella hauskaa ja haastavaa! Jokainen päivä oli oikeasti erilainen, ja työn jäljen näki heti käytännössä. Työtehtävät eivät olisi voineet olla monipuolisemmat. Yhtenä päivänä tein vuosisuunnitelmaa seuraavalle vuodelle ja toisena päivänä huolehdin siitä, että tänäkin vuonna Hansakorttelin jouluvalot ovat kaupungin hienoimmat.

Eniten minua jännitti, miten tiimiin pääsee mukaan ulkopuolisen konsultin asemassa. Tämä huoli osoittautui aivan turhaksi, sillä sain vakituiselta markkinointipäälliköltä erittäin kattavan neljän viikon perehdytyksen, joka käsitti niin käytännön tehtävät kuin kauppakeskusmaailman trendit. Tiimi otti minut avosylin vastaan ja myös yhteistyökumppaneiden kautta sain paljon tukea käytännön asioissa.

Vuosina 2017–2019 Hansakorttelissa tehtiin suuri remontti ja visuaalinen ilme uudistettiin todella hienosti, joten kaikki tarvittavat markkinoinnin työkalut olivat valmiina aloittaessani työt. Tarvittaessa sain myös tukea, apua ja ideoita Å-kollegoiltani.”

Mikä vuokramarkkinointipäällikkö?

Å Communications lanseerasi keväällä 2020 uuden palvelun, markkinoinnin ulkoistamismallin, jossa markkinointipäällikön osaamista tarjotaan vuokralle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joku Å Communicationsin kokeneista viestintäkonsulteista ottaa vetovastuun yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän toimii joko osana markkinointi- ja viestintäosastoa tai itsenäisenä konsulttina johtaen markkinointia yrityksen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Malli sopii erityisesti määräaikaisiin tarpeisiin, esimerkiksi vanhempainvapaiden, pidempien sairaspoissaolojen tai opintovapaiden ajaksi. Myös organisaatiomuutosten tai isojen kehitysprosessien aikana organisaatioissa saattaa syntyä tarve markkinointi- ja viestintäosaston väliaikaiseen vahvistukseen. Markkinointipäällikkö on organisaatiosi käytettävissä sovitusti kokopäiväisenä resurssina tai muutamana päivänä viikossa.

Kiinnostaako sinua markkinointipäällikön vuokraus? Ota yhteyttä, niin kerromme, miten voimme auttaa sinun organisaatiotasi! Lue myös artikkelimme markkinoinnin ulkoistamisesta täällä.

Sanna Sarelius

Toimitusjohtaja

Freja Harkke

Projektipäällikkö

Hanna Sjöbring

Projektijohtaja

Suomen Tukholman-instituutin graafisessa ilmeessä yhdistyy muotoilu, taide ja luonto

Suomen Tukholman-instituutin graafisessa ilmeessä yhdistyy muotoilu, taide ja luonto

Suomen Tukholman-instituutin tehtävänä on edistää ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurielämän yhteistyötä, esimerkiksi tiedottamalla suomalaista kulttuuria esittelevistä tahoista Ruotsissa, sekä esittämällä uusia suomalaisia elokuvia yli 50 paikkakunnalla Ruotsissa. Ruotsinsuomalaisille instituutti tarjoaa mm. lasten- ja aikuistenteatteria suomeksi. Lisäksi instituutilla on kirjasto- ja kurssitoimintaa sekä laaja yhteistyö suomalaisen ja ruotsalaisen elinkeinoelämän kanssa.

Vuosina 2020–2021 Å Communications uudisti Suomen Tukholman-instituutin visuaalisen ilmeen ja kehitti instituutille uudet WordPress-pohjaiset verkkosivut osana laajempaa brändinkehitystyötä. Uusi visuaalinen ilme ja logo olivat brändinkehittämisen keskiössä. Asiakkaan toiveena oli luoda ilme, joka poikkeaa perinteisestä sinivalkoisesta traditiosta ja viestii instituutista yhdistävänä tekijänä naapurimaiden välillä. Logon symboli on hakenut inspiraatiota muun muassa suomalaisesta veistostaiteesta, räsymatoista ja käsityöperinteestä, ääniaalloista ja musiikista, revontulista sekä yleisökirjastoista.

Å suunnitteli myöhemmin myös instituutin elokuvatoiminnan Ny Finsk Filmin ilmeen sekä julisteilmeen lastenkirjallisuusnäyttelylle Matka yli Itämeren – En resa över Östersjön. Keksimme myös nimen ja loimme logon Tur-retur -hankkeelle, joka edistää työllistymistä Itämeren molemmin puolin ja helpottaa Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten paluumuuttoa Suomen työmarkkinoille.

Å Communicationsin verkkokehityksen, visuaalisen suunnittelun ja brändinkehittämisen palvelut taipuvat hyvin kansainvälisiin ja kaksikielisiin projekteihin. Tekstisuunnittelu kahdelle kielelle vaatii muun muassa hahmotuskykyä siitä, mitkä sanavalinnat saadaan toimimaan molemmilla kielillä.

Jos kaipaat apua brändin uudistamisessa tai verkkosivujen luomisessa, ota meihin yhteyttä!

Sanna Sarelius

Toimitusjohtaja

Freja Harkke

Projektipäällikkö

Hanna Sjöbring

Projektijohtaja

Markkinointipäällikön vuokraaminen – mitä se tarkoittaa?

Markkinointipäällikön vuokraaminen – mitä se tarkoittaa?

Markkinointipäällikön vuokraaminen tai markkinoinnin osittainen ulkoistaminen ei enää ole äärimmäisen poikkeuksellista. Väliaikaiset ja projektiluontoiset toimeksiannot ovat yleistyneet myös markkinoinnin alalla. Työvoiman vuokraamisen ytimessä on resurssien tehokkaampi hyödyntäminen. Perinteistä työvoiman vuokrausta on harjoitettu jo pidemmän aikaa esimerkiksi vähittäiskaupan ja ravitsemusalan sektorilla, mutta viime vuosina suosiotaan on nostanut myös asiantuntijapalveluiden lyhytaikainen hyödyntäminen vuokraamalla. 

Asiantuntijapalvelun vuokraamista voi verrata esimerkiksi jo vakiintuneeseen autoleasing-palveluun, jossa palveluntarjoaja hoitaa puolestasi kaiken auton omistamisesta koituvat lisäkustannukset: polttoaine (palkka), vakuutusmaksut (työnantajan sosiaaliturvamaksut), parkkimaksut (uusimmat työvälineet), pakolliset korjaukset (viimeisimmät alan koulutukset) ja autotallin vuokrat (loma-ajan palkat ja sijaiset).  

Näin ollen kiinteällä kuukausikustannuksella vältät monta pienempää kustannusta, joten asiantuntijan vuokraaminen saattaa olla pienelle organisaatiolle jopa edullisempi vaihtoehto. 

Å Communications on toiminut ulkoistettuna markkinoinnin asiantuntijana monella alalla. Palvelumallissamme joku meistä (sinulle ehkä jo tuttu yhteyshenkilö!) siirtyy yrityksesi käyttöön hoitamaan markkinointia ennalta määrätylle ajanjaksolle. Voit turvallisin mielin ulkoistaa koko markkinointisi meille. Autamme sinua esimerkiksi sijaisuuksien täyttämisessä tai ruuhkahuippujen tasoittamisessa, ja kauttamme käytettävissäsi on myös laaja freelancer-verkostomme.  

Nopea rekrytointi on kallista – ja aina myös riski 

Muuttuiko markkinointi- ja viestintätiimisi tilanne odottamattomasti? Tarvitsetko lisävoimia suuremman projektin läpivientiin tai etsitkö sopivaa sijaista esimerkiksi vanhempainvapaan ajaksi? 

Nopeat rekrytoinnit saattavat olla haastavia tai kalliita toteuttaa ja pahimmassa tapauksessa johtaa virhearvioihin. Jos tarvitset apua väliaikaisesti ja nopealla aikataululla, voi markkinointipäällikön vuokraus olla oikea ratkaisu. Meidän kauttamme saat kokeneen henkilön luotsaamaan markkinointiasi tai viestintääsi, kunnes olet löytänyt uuden vakituisen työntekijän.  

Parhaimmillaan vuokrattu markkinointipäällikkö voi tuoda organisaatiollesi uusia ideoita ja kehittää olemassa olevia toimintatapoja. Ulkopuolinen henkilö voi sujuvasti auttaa sparraamaan tiimiäsi uuden edessä ja helpottaa esimerkiksi siirtymää digimarkkinointiin. Uusien näkökulmien avulla voit modernisoida markkinointistrategiaasi ja tehostaa budjetin käyttöä. 

Laajenna organisaatiosi osaamista 

Asiantuntijan vuokraaminen markkinointi- ja viestintätiimiisi voi alkuun tuntua vieraalta ajatukselta, koska ammattitaitoisia tekijöitä löytyy jo talosta. Jos kuitenkin huomaat tarvitsevasi laajempaa osaamista nopeasti, ja kenties uudelta liiketoiminta-alalta, voi tietotaidon vuokraaminen olla siihen nopea ja tehokas ratkaisu.  

Konsulteillamme on kymmenien vuosien kokemusta eri aloilta – voimme tukea organisaatiotasi muun muassa rahoitus-vakuutus-, teknologia- sekä kulttuuri- ja kunta-alan tuntemuksellamme. Tehokas projektinjohtaminen on osa konsulttiemme työarkea, joten isotkaan projektit eivät tunnu ylivoimaisilta. 

Lue asiakkuuspäällikkömme Hanna Sjöbringin kokemuksista Hansakorttelin vuokrattuna markkinointipäällikkönä täältä. 

Jos sinulla on tarve markkinointipäällikön vuokraukselle, ota rohkeasti yhteyttä! Yhdessä räätälöimme juuri sinun organisaatiollesi sopivan mallin markkinoinnin ulkoistamiseen.

Sanna Sarelius

Toimitusjohtaja

Freja Harkke

Projektipäällikkö

Hanna Sjöbring

Projektijohtaja

Instagram päivittää syöteasetuksensa – miten se vaikuttaa sisällönsuunnitteluun?

Instagram päivittää syöteasetuksensa – miten se vaikuttaa sisällönsuunnitteluun?

Instagram esitteli alkuvuonna uusia uutissyöteasetuksia. Luvassa on mahdollisuus hallita syötetarjontaa, minkä tarkoituksena on parantaa käyttäjäkokemusta. Käyttäjän valta syötenäkyvyydessä penää markkinoijilta huolellisempaa sisällönsuunnittelua.

Alun perin Instagramin uutissyöte oli kronologinen, mutta vuonna 2016 Instagram otti käyttöön nykyisen algoritmiperusteisen syötteen. Pian Instagramin uutissyötteen voi valita kolmen vaihtoehdon väliltä.

Päivityksen oletussyötteeksi tuleva Home on algoritmiin perustuva syöte, joka muistuttaa eniten nykyistä uutissyötettä. Home tarjoaa kuitenkin nykyistä versiota enemmän sisältöä tileiltä, joita käyttäjä ei seuraa.

Favourites-syötteestä käyttäjä voi räätälöidä itselleen mieleisen. Se näyttää julkaisuja ainoastaan niiltä tileiltä, jotka käyttäjä on määritellyt tärkeiksi. Following puolestaan tarjoaa kaikkia käyttäjän seuraamien tilien julkaisuja, kronologisessa järjestyksessä.

Päivityksen vaikutus näkyvyyteen

Mitä uudistus tarkoittaa markkinoinnin ja näkyvyyden kannalta?

Käytännössä uudistus antaa käyttäjälle mahdollisuuden nähdä enemmän itseä kiinnostavaa sisältöä.

Oletusasetuksena toimiva Home korostaa aikaisempaa enemmän Instagramin käyttäjälle suosittelemaa sisältöä. Algoritmin korostumisen vuoksi orgaaninen näkyvyys vaatii myös aikaisempaa enemmän aidosti kiinnostavaa sisältöä.

Kun päivitykset ovat kiinnostavia, madaltuu myös kynnys päästä seuraajien Favourites-syötteelle. Tykkäysten, kommenttien ja profiiliklikkausten saaminen lisää todennäköisyyttä siitä, että tili sujahtaa myös Home-syötteelle näkyviin, josta taas voi saada uusia seuraajia.

Mutta kuinka johdonmukainen ja toimiva sisältösuunnitelma laaditaan?

Apua sisällöntuotantoon

Myönnetään, some-suunnittelu ei käy käden käänteessä. Joskus sisältösuunnitelman laatiminen ja toteutus tuntuvat mahdottomilta kaiken muun työn ohessa.

Kaiken kukkuraksi tapa käyttää Instagramia muuttuu jatkuvasti – esimerkiksi tällä hetkellä Reels-videoiden suosio kasvaa ja sisältö muistuttaa päivä päivältä enemmän TikTokia.

Å Communications on sosiaalisen median suunnittelun ohella tuottanut myös videomateriaalia yhteistyökumppanien kanssa. Videot ovat olleet keskeisessä roolissa esimerkiksi Paraisten kaupungin ja Raaseporin kaupungin kampanjoissa.

Å Communicationsiin voit ottaa yhteyttä, vaikka some-tilin perustaminen olisi vasta ajatuksen tasolla. Jos kaipaat apua jo olemassa olevan tilin ylläpitoon, hyppäämme mielellämme myös vauhdista kyytiin!

Sanna Sarelius

Toimitusjohtaja

Freja Harkke

Projektipäällikkö

Hanna Sjöbring

Projektijohtaja

Painotuotteet ja digitaaliset painokset eivät sulje pois toisiaan

Painotuotteet ja digitaaliset painokset eivät sulje pois toisiaan

 

Åbo Akademin säätiön vuosikertomus 2019.

Vaikka monet lukevatkin uutisia ja etsivät sisältöä digitaalisista kanavista, painotuotteet ovat yhä arvostettuja ja ylivoimaisia kun halutaan paketoida paljon tietoa puhuttelevalla tavalla. Sivujen kääntämisessä on jotain rauhoittavaa, eikö totta? Eikö lukeminen olekin hiukan helpompaa, tuote tuntuu arvokkaammalta ja sisältö on tarkemmin mietitty, kun se on valmiina pakettina silmiesi edessä?

Onnistunut asiakaslehti, puhutteleva esite tai painettu vuosikertomus on hyvä tapa luoda positiivisia mielleyhtymiä tuotemerkille. Tutkimusten mukaan postilaatikoihin jaettavat asiakaslehdet saavat yhä parhaat tulokset, kun on kyse siitä, miten kuluttajat haluavat saada informaatiota. Edellytyksenä toki, että sisältö on korkealaatuista ja tärkeää vastaanottajalle. Painettu tuote tarjoaa mukavan tauon digitaalisen informaatiotulvan keskellä. Myös aika, joka käytetään painotuotteen parissa on pidempi kuin digitaalisissa kanavissa, ja lehdet usein myös säästetään. Vuosikertomus tai asiakaslehti voivat myös tarjota synergiaetuja digitaaliselle viestinnälle, koska sisältöä voidaan jakaa nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Kaksi esimerkkiä tästä ovat Åbo Akademin säätiölle keväällä 2020 tekemämme vuosikertomus, joka painettiin ja julkaistiin netissä. Toinen esimerkki on Paraisten kaupungin tiedotuslehti NYTT, jonka tuotamme yhteistyössä kaupungin viestintäosaston kanssa. NYTT ilmestyy 8 kertaa vuodessa, niin paperilehtenä kuin digitaalisenakin.

Haluaako sinun yrityksesi, organisaatiosi, säätiösi tai kuntasi hyötyä tuottamalla oman asiakaslehden, painetun vuosikertomuksen tai esitteen? Meillä on vankka kokemus konseptisuunnittelusta, visuaalisesta suunnittelusta ja sisällöntuottamisesta.

NYTT-lehti, myös sähköisenä.

Ajankohtaista kuntamarkkinointia

Ajankohtaista kuntamarkkinointia

 

Iloinen Inkoo!

Kuntaliiton tutkimuksen (2019) mukaan yhä useammat kaupungit panostavat määrätietoisesti omaan markkinointiinsa. Kuntamarkkinointiin käytetään aiempaa enemmän resursseja, sisäisiä strategioita sovitaan ja yhä useammin myös luotetaan ulkoiseen ammattitaitoon tarpeen vaatiessa. Tavoite on usein houkutella enemmän uusia asukkaita tai kasvattaa alueen turismia.

Onko sinun kuntasi samoilla jäljillä? Mitä erityisiä tavoitteita ja tarpeita teillä on? Onko visuaalinen ilmeenne, toiminnallisuudet kotisivuillanne ja markkinointiviestinne ajan tasalla?  Tiedättekö missä, koska ja kenelle markkinoida, niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista?

Olemme monen vuoden ajan työskennelleet monen kunnan kanssa, mm. uudistaen ja vahvistaen kuntabrändejä ja markkinoiden sekä asuin- että matkailualueita. Kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä olemme luoneet konsepteja, viestintästrategioita ja kampanjoita. Päämäärätietoinen markkinointi mahdollistaa sen, että asiakas saa kaiken mahdollisen hyödyn irti panostuksestaan.

Tutustu viimeisimpiin töihimme: Inkoon kaupungin muuttokampanjaanParaisten Aurinkokaaren asuinalueen sivuihin tai Oikea pieni kaupunki konseptiimme.

Tarvitseeko sinun kuntasi apua viestinnässä? Haluatteko lisää asukkaita, näkyä enemmän tai kohentaa ulkoasuanne?

Ota yhteyttä asiakkuuspäällikköömme Hannaan jos haluat kuulla lisää!  hanna.sjobring@acomm.fi

Hyvinvoiva organisaatio, myös etänä

Hyvinvoiva organisaatio, myös etänä

 

Etätyö on aina kuulunut Å:n kulttuuriin, mutta keväällä 2020 koronaepidemia sitoi meidän koteihimme useiksi kuukausiksi. Saimme kokeilla asiakastapaamisia Teamsin välityksellä, työpajojen järjestämistä ruutujen takaa ja työskennellä luovasti, usein melko yksinäisistä lähtökohdista. Työelämä ja yksityiselämä sekoittuivat, kun taas yhteinen läsnäolo kävi vähiin. Sisäisen kommunikaation sujuvuus joutui testiin, kuten myös tietotekninen osaamisemme. Me, kuten monet muutkin toimistot, saimme kokea erilaisen taloudellisen epävakauden ja epätietoisuuden ajan. Meitä koeteltiin, mutta myös palkittiin uusilla näkökulmilla.

Tänä syksynä, hallituksen ohjeiden perusteella, olemme päättäneet jatkaa etätyöskentelyä ainakin toistaiseksi. Näemme tiimiämme toistaiseksi pienemmissä kokoonpanoissa, mieluiten ulkotiloissa ja aina suojaetäisyydestä huolehtien. Jos haluatte tavata meidät, voimme kyllä järjestää senkin.

Huolimatta koronavirustilanteesta, koemme olevamme paremmin valmistuneita etätyöskentelyyn kuin koskaan aiemmin. Tiimimme jäsenet jakavat ajatuksiaan kuluneesta puolesta vuodesta alla, ja kehotamme myös sinua jakamaan parhaat etätyövinkkisi kanssamme, jotta voimme yhdessä rakentaa parempaa työelämää kaikille!

”Lyhyet aamukokoukset luovat yhteisen rakenteen työpäivälle. On mukavaa toivottaa työkavereille hyvät huomenet ja käydä läpi päivän työtehtävät. Itse tykkään jaotella työpäivän pomodoro-tekniikan avulla. Siinä työskennellään keskittyneesti 25 minuuttia ja sen jälkeen pidetään 3 minuutin tauko (ei pidempää!). Neljän session jälkeen pidetään pidempi, noin 20 minuutin mittainen tauko.”
– Sanna, toimitusjohtaja

”Räätälöi työpäiväsi niin että se sopii juuri sinulle. Olen itse tehokkaimmillani aamupäivisin, mutta jos olet aamu-uninen, ehkä myöhäisempi herätys sopii sinulle. Tarvitsen paljon liikuntaa, joten varaan aikaa liikunnalle myös työpäivän aikana. Olen myös tarkka työn ja vapaa-ajan erittelemisestä, ja teen töitä vaan tietyssä osassa kotiani.”
– Veronica, viestintäsuunnittelija ja sisällöntuottaja

”Aivoni toimivat parhaiten aamulla, ja tuntuu hyvältä aloittaa työpäivä heti (siis heti kun kahvit on keitetty). On vapauttavaa ettei tarvitse olla aamuruuhkassa, mikä myös säästää aikaa kun tekee töitä kotona. Sosiaalisten kontaktien vähenemisessä on hyvät ja huonot puolensa. On vaikeampaa ideoida työkavereiden kanssa etänä, mutta jos tekee paljon keskittymistä vaativaa työtä, on etätyö täydellinen ratkaisu.”
– Sam, AD

”Perheen ja työn yhdistäminen voi joskus olla hankalaa. Entistä hankalampaa on, jos ne pitää yhdistää samassa tilassa kuten nyt koronakeväänä. Lapset kotona ja kalenteri täynnä kokouksia, miten siitä voi selvitä laiminlyömättä jompaa kumpaa osapuolta, perhettä tai työkavereita? Yllättävän hyvin, sain huomata! Etätyöt mahdollistavat entistä joustavammat työajat ja jopa säästävät aikaa, kun ei tarvitse matkustaa päivähoitopaikan, kodin ja työpaikan välillä. Tulevaisuudessa työajan käsite hämärtyy ja pirstaloituu, joka saattaa aluksi tuntua stressaavalta. Sen voi kuitenkin kääntää myös omaksi edukseen tehostamaan omaa ajankäyttöä ja olemalla aina läsnä hetkessä (vähentämällä siis multitaskingiä).”
– Hanna, asiakkuuspäällikkö ja kahden pienen pojan äiti

Asiakkaiden kohtaaminen sosiaalisessa mediassa – aina kohderyhmän ja tarkoituksen mukaan

Asiakkaiden kohtaaminen sosiaalisessa mediassa – aina kohderyhmän ja tarkoituksen mukaan

 

Jos on tähän asti suhtautunut epäilevästi digitalisaatioon ja sosiaaliseen mediaan, on luultavasti joutunut muuttamaan mielipidettään vuoden 2020 koronakevään aikana. Meidän täytyy pystyä kommunikoimaan niin keskenämme kuin asiakkaidemme tai vierailijoidemme kanssa, vaikka fyysistä kontaktia rajoitettaisiinkin.

Nettisivusi edellyttävät, että kohderyhmä itsenäisesti kääntyy puoleesi, ja uutiskirjekanta taas kattaa harvoin kaikkien asiakkaidesi sähköpostiosoitteet. Olemalla läsnä siellä missä asiakkaasikin ovat, voit kustannustehokkaasti ja nopeasti saavuttaa kohderyhmäsi.

Mikä mediakanava sopii parhaiten mihinkin tarkoitukseen? Keskitä energiasi kohderyhmäsi ja tarkoituksesi mukaan!

Instagramissa voit viestiä rennosti niin asiakkaiden, työkavereiden, yhteistyökumppaneiden kuin alan muiden toimijoiden kanssa. Instagramissa vietetään keskimäärin 40-45 % enemmän aikaa kuin esim. Facebookissa ja Twitterissä. Anna seuraajien kurkistaa kulisseihin, uskalla olla henkilökohtainen ja avoin keskusteluille niiden kanssa, jotka sitä kaipaavat. Kommentointiin kannustavat julkaisut ovat usein toimivampia, samoin kuin lyhyt ja ytimekäs sisältö. Julkaise aina niin feedin kuin storiesin puolella, jotta saavutat parhaan mahdollisen näkyvyyden.

Sinulle, joka haluat johtaa toimialan keskustelua tai rekrytoida uusia lahjakkuuksia organisaatioosi, on LinkedIn luonnollinen valinta. Siellä yritykset, organisaatiot, säätiöt ja yhdistykset pääsevät kontaktiin noin 675 miljoonan yksityishenkilön kanssa. Tämä liike-elämän kohtaamispaikka sopii täydellisesti lyhyiden uutisten jakoon ja alan keskustelun luomiseen. Jos olet rekrytoimassa, löydät sieltä niin kotimaista kuin ulkomaista työvoimaa.

Koetko vaikeaksi uutiskynnyksen ylittämisen ja kohderyhmän algoritmien ymmärtämisen? Autamme mielellään sosiaalisen median kohdennuksissa tai hakukoneoptimoinnissa. Olemme olleet mukana tekemässä mm. yhteysalus – ja lauttaliikenneyhtiö Finferriesin menestyksekkäitä ja kustannustehokkaita digitaalisia rekrytointikampanjoita tänä vuonna!

Ota rohkeasti yhteyttä asiakkuuspäällikköömme Hannaan, niin voimme auttaa juuri sinun organisaatiotasi!

Å Communications