Parainen on elinvoimainen ja dynaaminen saaristokaupunki Turunmaalla. Autoimme kaupunkia muotoilemaan strategiansa vuosille 2018-2022. Loimme sympaattisen ja helposti lähestyttävän visualisoinnin strategian ydinviesteistä juliste- ja videomuodossa. Myöhemmin osallistuimme kaupungin sivistystoimen strategiaprosessiin ja tuotimme heille oman toimintasuunnitelman. Strategiaprosessiin osallistui peruskoulutuksen, lukioiden, varhaiskasvatuksen, kansalaisopiston, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kirjastotoimen edustajia.

Tuotamme myös kaksikielistä asukaslehteä Paraisten kaupungille. NYTT ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa ja jaetaan kaikkiin paraislaisiin talouksiin. NYTT-lehteen voit tutustua täällä