Tankar

Tryckprodukter och elektroniska utgåvor utesluter inte varandra

Tryckprodukter och elektroniska utgåvor utesluter inte varandra

Årsberättelsen 2019 för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Trots att allt flera läser nyheter och innehåll på digitala plattformar, är tryckta produkter fortfarande både omtyckta och överlägsna när det gäller att paketera information på ett för läsaren tilltalande sätt. För visst är det någonting rogivande med det fysiska pappret i din hand? Känns inte läsningen lättare, produkten lyxigare och innehållet mera genomtänkt när det ligger där, samlat och färdigt framför dina ögon?

En lyckad kundtidning, en tilltalande broschyr eller en tryckt årsberättelse är ett utmärkt sätt att skapa positiva associationer för ett varumärke. När man undersökt hur konsumenter helst tar del av information kommer kundtidningar som utdelas till postlådan alltid högst upp i resultaten – förutsatt att innehållet är högklassigt och nyttigt för mottagaren. En tryckt produkt erbjuder ett skönt avbrott från det aldrig sinande digitala informationsflödet. Tiden som tillbringas med tryckta kundtidningar är också längre än i digitala kanaler, dessutom sparas tidningarna ofta. En årsberättelse eller kundtidning ger dessutom synergier för den digitala kommunikationen genom att innehållet också kan delas på webben och i sociala medier.

Två exempel på detta är årsberättelsen vi gjorde för Stiftelsen för Åbo Akademi våren 2020, som både trycktes och publicerades på webben. Ett annat exempel är Pargas stads informationstidning NYTT, som vi producerar i samarbete med stadens informationsenhet. NYTT utkommer åtta gånger per år, både som papperstidning och på webben.

Skulle ditt företag, din organisation, stiftelse eller kommun ha nytta av att ge ut sin egen kundtidning, en tryckt årsberättelse eller en broschyr? Vi har solid erfarenhet av konceptplanering, visuellt utformande samt innehållsproduktion.

Infotidningen NYTT ges också ut i elektroniskt format.

Author Veronica Aspelin

More posts by Veronica Aspelin
Å Communications