Tankar

Att hyra en marknadschef – vad innebär det?

By 23/03/2022 april 6th, 2022 No Comments

Att hyra en marknadschef – vad innebär det?

Att hyra en marknadschef eller delvis lägga ut marknadsföringen är inte längre exceptionellt. Traditionellt uthyrningsarbete har funnits länge, till exempel inom detaljhandeln och näringsbranschen, men nu har även kortvarigt utnyttjande av experttjänster genom tillfälliga inhyrningar blivit populärt. 

Att hyra in en expert kan till exempel jämföras med de etablerade billeasingtjänsterna, där tjänsteleverantören tar hand om alla merkostnader som bilägandet för med sig: bränsle (lön), försäkringspremier (arbetsgivarens socialskyddsavgifter), parkeringsavgifter (moderna verktyg), obligatoriska reparationer (aktuell utbildning inom branschen) och hyra för bilplats (semesterlön och vikarier).  

Med en fast månadskostnad behöver du inte oroa dig över tilläggskostnaderna, och därmed kan en inhyrd expert till och med vara ett förmånligare alternativ för en liten organisation. 

Å Communications har fungerat som inhyrd marknadsföringsexpert inom många olika branscher. Vår modell för extern marknadsföring innebär att någon i teamet (en kontaktperson du kanske redan känner!) hoppar in i din verksamhet på heltid, för att sköta marknadsföringen under en överenskommen tidsperiod. Du kan tryggt lägga ut hela din marknadsföring till oss. Vi hjälper dig till exempel att fylla vikariat eller jämna ut säsongstoppar. Via oss får du även tillgång till ett omfattande nätverk av frilansare. 

Snabb rekrytering kan bli dyrt – och innebär alltid en risk 

Förändrades situationen i ditt marknadsförings- och kommunikationsteam oväntat? Behöver du extra resurser för att genomföra ett större projekt eller letar du efter en lämplig vikarie, till exempel under en föräldraledighet? 

Snabb rekrytering kan vara utmanande, eller dyrt att genomföra och kan i värsta fall leda till fel beslut. Om du behöver tillfällig hjälp med kort varsel kan den rätta lösningen vara att hyra en marknadschef. Via oss får du en erfaren person att lotsa din marknadsföring eller kommunikation tills du hittar en ny person. 

Fördelen med en inhyrd marknadschef är att hen kan bidra med nya idéer och utveckla existerande arbetssätt. En extern expert kan sparra ditt team inför nya utmaningar och underlätta till exempel övergången till digital marknadsföring. Med nya perspektiv kan du modernisera din marknadsföringsstrategi och använda din budget mer effektivt. 

Bredda din organisations kunnande 

Att hyra in en utomstående expert till ditt marknadsförings- och kommunikationsteam kan kännas ovant, eftersom det redan finns skickliga personer i organisationen. Om du med kort varsel behöver marknadsföringsexpertis, eventuellt inom ett nytt specialområde, kan inhyrning av marknadsföringskunnande vara en snabb och effektiv lösning 

Våra konsulter har lång marknadsföringserfarenhet av olika branscher – vi kan bland annat stötta din organisation med vår kunskap inom finans-, försäkrings-, teknik-, kultur- och kommunsektorn. Effektiv projektledning är en del av våra konsulters vardag, och de är vana att sköta även stora projekt. 

Läs om vår kundchef Hanna Sjöbrings erfarenheter som inhyrd marknadschef på Hansakvarteret här.  

Om du är i behov av en hyrd marknadschef, tag kontakt! Tillsammans skräddarsyr vi ett paket av extern marknadsföring som bäst passar för din organisation.

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Author Veronica Aspelin

More posts by Veronica Aspelin
Å Communications