Tankar

Att hyra in en marknadschef – Hansakvarterets erfarenheter

Att hyra in en marknadschef – Hansakvarterets erfarenheter

I september 2020 hoppade vår kundchef Hanna Sjöbring in i köpcentrumsvärlden för att vikariera som uthyrd marknadschef under en föräldraledighet vid Hansakvarteret. I Hansakvarteret driver marknadschefen marknadsföringsarbetet tillsammans med ett nätverk av skickliga samarbetspartner.

Erfarenheter av att hyra in en marknadschef

Timo Palviainen, chef för köpcentret Hansakvarteret

“Att hyra in en marknadschef lyckades bra. Hansakvarterets marknadsföring sköttes väl under hela föräldraledigheten, utan avbrott. Vi fick även många nya och bra förnyelser såsom flera kanaler för digital marknadsföring, lanseringen av ett nyhetsbrev samt konceptförnyelser. Därtill fick vi nya verktyg för uppföljningen av marknadsföringens effektivitet.

Mina förväntningar inlöstes till fullo. Alla uppgifter som vi kommit överens om i avtalet färdigställdes och det var trevligt för vår marknadschef att återvända till arbetet när allt hade skötts utmärkt under hennes frånvaro. Även nya utvecklingsprojekt hade planerats och de kommande månadernas verksamhetsplaner hade funderats ut.

Det bästa med tjänsten är att den är enkel och behändig. Vi fick en ny medlem till vårt team som skötte arbetsuppgifterna utan långa inskolningsperioder.

För oss gick allt bra och personen som vi valde från Å passade perfekt för oss. Därför är det svårt att hitta något att utveckla i tjänsten.”

Å Communications Hannas erfarenheter

“Att arbeta i Hansakvarteret var väldigt roligt och utmanande! Varje dag var verkligen annorlunda och jag fick genast se resultaten av mitt arbete i praktiken. Arbetsuppgifterna kunde inte ha varit mer mångsidiga. Ena dagen lade jag upp en årsplan för det kommande året och andra dagen såg jag till att Hansakvarterets julbelysning var den finaste i staden.

Mest nervös var jag över att komma med in i teamet som en utomstående konsult. Den oron kunde jag snabbt glömma när jag fick en utförlig fyraveckors inkörningsperiod av den ordinarie marknadschefen. Teamet tog emot mig med öppna armar och även från våra samarbetspartner fick jag mycket stöd i olika praktiska frågor.

Åren 2017–2019 gick Hansakvarteret igenom en stor renovering samt en vällyckad visuell förnyelse. Därmed hade jag alla marknadsföringsverktyg till hands när jag började arbetet. Jag fick också mycket stöd, hjälp och idéer av mina kollegor på Å.”

Vad är en uthyrd marknadschef?

Våren 2020 lanserade Å Communications en servicemodell för inhyrd marknadsföring. I praktiken innebär det att någon av Å Communications erfarna kommunikationskonsulter tar ansvar för att planera och genomföra marknadsföring i din organisation. Hen arbetar antingen inom avdelningen för marknadsföring och kommunikation, eller som en självständig konsult som leder marknadsföringen tillsammans med företagets samarbetspartner.

Modellen fungerar särskilt väl när det finns ett temporärt behov av förstärkning såsom föräldraledigheter, längre sjukfrånvaron eller studieledigheter. Även omstruktureringar eller utvecklingsprocesser kan kräva en tillfällig förstärkning inom marknadsföring och kommunikation. Marknadschefen är i din organisations användning antingen som en resurs på heltid eller deltid, enligt överenskommelse.

Är du intresserad av att hyra en marknadschef? Kontakta oss, så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation. Läs även vår artikel om extern marknadsföring här.

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Author Veronica Aspelin

More posts by Veronica Aspelin
Å Communications