Kategori

Krishantering

Hur bemöter din arbetsplats en kris?

Varje företag, organisation eller förening stöter förr eller senare på utmaningar. Tänk bara på de senaste veckornas coronavirusepidemi och de plötsliga konsekvenser den medfört. Hade din arbetsplats redan utarbetat en strategi för hur ni handlar i motsvarande situationer, eller blev ni tvungna att spontant ta ställning till myndigheternas restriktioner? Hur kommunicerade du som arbetsgivare internt om saken och vilket var budskapet ni spred bland era samarbetspartners, kunder och i offentligheten? Behövde din arbetsplats stänga ner, permittera eller rent av säga upp anställda? Var du tvungen att rättfärdiga ditt agerande i media eller förklara dig inför dina kunder och ditt team?

Läs mer
Å Communications