Kategori

Tankar

Vi lever i en tid då alla vill kommunicera om miljövänlighet – vilken roll har kommunikationsbyråer i företagens miljöpåståenden?

Vi lever i en tid då alla vill kommunicera om miljövänlighet – vilken roll har kommunikationsbyråer i företagens miljöpåståenden?

Om jag fick en slant för varje gång jag i reklam träffar på påståenden så som ”kolneutral år 2030”, ”Nu 60 % mindre förpackningsplast”, ”Ännu miljövänligare” skulle jag ha… tja, ganska många slantar. WWF:s expert Helka Julkunen och Sykes forskare Tero Heino däremot skulle få till och med Farbror Joakim avundsjuk. De har nämligen utrett miljöpåståenden i företagsvärlden och har studerat tiotals, om inte hundratals olika fall.

Å deltog i juni i ett WWF-faciliterat seminarium om företags miljöpåståenden. Experter som på seminariet presenterade sitt arbete har identifierat ett antal kännetecken för grönpåståenden. För det första ställs påståendenas målsättningar ofta rätt långt i framtiden. Problemet här är att konsumenterna får en miljövänlig bild av företaget trots att de faktiska målen är satta exempelvis till år 2030 eller till och med 2040. För det andra gäller påståendena ofta endast en del av produkten eller en fas av produktionsprocessen – till exempel då endast förpackningen (eller i värsta fall bara en del av förpackningen) har producerats på ett koldioxidneutralt sätt. Men på basis av marknadsföringen kan konsumenten ha fått intrycket av en helt koldioxidneutral produktion.

Då det kommer till transparens är det särskilt viktigt för företag att öppet berätta om sina processer och om vilka steg de kommer att ta för att bli koldioxidneutrala fram till exempelvis år 2030. Hurdana delmål har de satt upp? Vad gör de just nu för att nå sina mål? Allt det här kan enkelt berättas bl.a. på företagets webbplats. (Tips: kolla in ansvarsfullhetswebbplatsen vi gjorde för Veritas!)

Kom ihåg att berätta också om företagets delmål mot koldioxidneutralitet

I sitt seminarietal tog miljöpåståendenas ”ansvarsminister”, arbetsminister Tuula Haatainen upp ett forskningsresultat som visar att så mycket som 42 procent av miljöpåståenden antingen är överdrivna, felaktiga eller vilseledande. Haatainen påpekade att olika produkters klimateffekter väger avsevärt i ansvarsfulla konsumenters vågskål. Därför är det fullt förståeligt att allt fler företag vill ta sin andel av ansvarstårtan – även om den i verkligheten är ett luftslott.

Haatainen betonade att man redan på EU-nivå måste ta itu med problem relaterade till miljöpåståenden och s.k. greenwashing. Kommissionen behandlar som bäst flera initiativ som ska säkerställa att de tjänster och produkter som produceras i EU är i linje med miljömålen. Hos oss förbereder man med riksdagen Finlands ställningstagande till paketet om cirkulär ekonomi som gavs i slutet av mars. Så vi håller på att övergå till den… eh, gröna övergången, men på EU-nivå finns fortfarande inga tydliga regler för bl.a. miljöpåståenden i reklam.

Därför är det fullt förståeligt att allt fler företag vill ta sin andel av ansvarstårtan – även om den i verkligheten är ett luftslott.

Under seminariet betonade man också att företag behöver mer information om vad som kännetecknar bra miljöpåståenden och om hur de ska kommuniceras till både samarbetspartner och konsumentkunder. En intressant frågeställning är vilket ansvar kommunikationsbyråer har i företagens miljöpåståenden. Ska marknads- och kommunikationsexperter fungera som företagens portvakter? En – kanske redan skriven – regel inom marknadsföring är att termer som snabbast eller bäst tillhör listan på förbjudna ord. Borde reglerna också innefatta att ett företag inte får ”branda sig” som ansvarigt utan vetenskapliga bevis eller extern revision? Jag varnar alla redan nu – markera mina ord: regleringen kommer att skärpas. Både på EU-nivå och nationell nivå pågår projekt som kommer att påverka miljöpåståenden inom kommunikation och marknadsföring (till exempel EU:s paket om cirkulär ekonomi och konsumenträttsdirektivet), även med hot om sanktioner.

Men var ska man börja då man planerar sin ansvarsfullhetskommunikation? Till exempel de här tre sakerna är bra att kolla upp innan man bakar in miljöpåståenden i sin kommunikation och marknadsföring:

  1. Har företaget en målinriktad plan för att minska på utsläpp orsakade av verksamheten?
  2. Har företaget definierat en startposition? Vilka delmål finns?
  3. Vad står på företagets webbplats angående målsättningar, handlingssätt och utsläppskompensation?

Vill du höra mer om de rekommenderade standarderna? Vad borde ert företag kommunicera och hur? Vi hjälper gärna till med att fundera på de bästa sätten att kommunicera om era miljöplaner. Hör av dig!

Maria Rautio-Runeberg

Kommunikationsspecialist

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

TikTok – från tonåringarnas dansapp till årets viktigaste marknadsföringskanal i sociala medier?

TikTok – från tonåringarnas dansapp till årets viktigaste marknadsföringskanal i sociala medier?

Senast i och med kriget i Ukraina har man noterat TikToks potential för storkonsumtion av videor. Applikationens användartal har under en längre tid varit uppåtgående och TikTok förutspås bli den viktigaste kanalen i sociala medier år 2022. Användarökningen har också genererat mångsidigare användningsändamål: appen används aktivt också av officiella nyhetsmedier, experter inom olika områden och olika konsumentvarumärken.

Appen, som i början användes av tonåringar som plattform för att dela danstrender, har numera över en miljard användare. Även i Finland har TikTok redan över en miljon användare enligt dess annonsverktyg och därmed kan inte appens roll som påverkningskanal längre förnekas. Men hur ska man agera på TikTok?

Videor som är uppenbara reklamer brukar inte vara populära bland användare, utan det är innehåll från mänskliga användare som slår igenom. Experter från olika branscher marknadsför sitt kunnande genom att skapa influencerinnehåll som utnyttjar trenders synlighet och dagsaktualitet.

Därtill är det viktigt att ta i beaktande de önskemål och frågor som dyker upp i kommentarsfältet. I kommentarerna ger följarna direkt feedback om hurdant innehåll de är intresserade av, och genom en öppen dialog integrerar sig marknadsföraren i communityn.

Några kända finska expertansikten på TikTok är konstexperten Pauliina Laitinen, mode- och skönhetsredaktören Kaisa Virtanen samt psykoterapeuten Ville Merinen. Konsumentvarumärken såsom Elisa och Pentik skapar lättillgängligt innehåll för att komma i kontakt med sina konsumentgrupper. Till och med Skatteverket har funnit TikToks styrka.

Trendiga ljud och en stark algoritm

TikToks användartal är enormt. För marknadsföraren är det viktigt att komma ihåg att plattformen (åtminstone för tillfället) når särskilt den yngre generationen, som inte är lika aktiv exempelvis på Facebook. Under den senaste tiden har också äldre some-användare funnit appen.

Bildmemer som delas på Instagram lämnas åt sidan på TikTok. I den här omgivningen skapar man humor av ljudspår som kombineras med aktuella teman. Likaså är känsloväckande innehåll samt hobby- och kunskapssökningsrelaterat innehåll viktigt.

Användarna kan lätt dela videor med hjälp av duett– eller sammanfoga-funktionerna. Funktionerna gör andra användare delaktiga genom att erbjuda dem möjligheten att bidra med en reaktion eller ett svar till den ursprungliga videon. De lyckligt lottade kan få en reaktion av sin idol till en cover-video av hens sång eller till och med ett nytt jobb: Burger King publicerade i februari en humoristisk arbetsintervjuvideo, som man kunde svara på genom att använda duett-funktionen. Duettvideon fungerade som ansökan till företagets sommarjobbplatser.

Applikationens algoritm är avancerad. Användaren får lätt en känsla av att För dig-flödet läser tankar.

Algoritmen baserar sig på ett rekommendationssystem som samlar data på ett effektivt sätt: appen erbjuder användaren innehåll på basis av gilla-markeringar, information om hur länge man sett på en video eller när man pausar eller sveper bort en video. På en minut samlar algoritmen in i genomsnitt 5–6 uppgifter beträffande användarens intressen.

Ett flöde som erbjuder en oändlig ström av intressant innehåll får en på kroken!

För vilket pris når du din målgrupp?

Förhållandet mellan pris och åtkomlighet på TikTok är förmånligt, och man kan skapa reklamer utan att grunda ett eget användarkonto. Minimipriset för betald synlighet på TikTok är 600 euro i månaden, men visningar samlas på snabbt och CPM-priset (Cost Per Mille) är 0,50–1,20 euro. CPC-priset (Cost Per Click) är som lägst i medeltal 0,05 euro.

Utöver demografiska faktorer kan TikToks reklam riktas bland annat enligt s.k. lookalike-publik samt applikationsbeteende. Top View-reklamer syns för användaren när man först öppnar applikationen. In Feed-reklamer syns däremot bland vanliga inlägg.

På TikTok kan man också samla in leads. Användaren kan öppna leadblanketten med CTA-knappen (Call To Action) i nedre kanten av videon. Blanketten öppnas direkt i appen. Användaren känner igen reklamer med hjälp av Reklam-markeringen, och kan svepa bort dem på samma sätt som vanliga inlägg.

Förändras innehållsproduktionen?

Bra idéer är den viktigaste valutan på TikTok. Även om en väsentlig del av TikTok är att hoppa på olika trender, är tanken att man lägger till en gnutta egen kreativitet. För att kunna utnyttja trender i sin marknadsföring krävs det att man använder appen aktivt och har en snabb reaktionsförmåga.

Trots det här är man inte enbart utlämnad åt trender eftersom intressant innehåll också kan skapas på andra sätt. Då bör man sträva efter att profilera sig på ett äkta och kommunicerande sätt som tilltalar följarna – vare sig din TikTok-identitet är humoristisk, känslosam eller sakkunnig.

I slutändan handlar marknadsföring på TikTok om att känna sin målgrupp och kristallisera sitt kärnmeddelande, samt om förmågan att skapa intressant innehåll kring dessa två – alltså gäller marknadsföringens grundprinciper även på TikTok.

Är termerna spark ad eller post-roll främmande för dig? Eller vill du hitta rätt partner för influencersamarbete? Kontakta oss när  du behöver hjälp med hanteringen av sociala medier eller innehållsproduktion!

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Att hyra in en marknadschef – Hansakvarterets erfarenheter

Att hyra in en marknadschef – Hansakvarterets erfarenheter

I september 2020 hoppade vår kundchef Hanna Sjöbring in i köpcentrumsvärlden för att vikariera som uthyrd marknadschef under en föräldraledighet vid Hansakvarteret. I Hansakvarteret driver marknadschefen marknadsföringsarbetet tillsammans med ett nätverk av skickliga samarbetspartner.

Erfarenheter av att hyra in en marknadschef

Timo Palviainen, chef för köpcentret Hansakvarteret

“Att hyra in en marknadschef lyckades bra. Hansakvarterets marknadsföring sköttes väl under hela föräldraledigheten, utan avbrott. Vi fick även många nya och bra förnyelser såsom flera kanaler för digital marknadsföring, lanseringen av ett nyhetsbrev samt konceptförnyelser. Därtill fick vi nya verktyg för uppföljningen av marknadsföringens effektivitet.

Mina förväntningar inlöstes till fullo. Alla uppgifter som vi kommit överens om i avtalet färdigställdes och det var trevligt för vår marknadschef att återvända till arbetet när allt hade skötts utmärkt under hennes frånvaro. Även nya utvecklingsprojekt hade planerats och de kommande månadernas verksamhetsplaner hade funderats ut.

Det bästa med tjänsten är att den är enkel och behändig. Vi fick en ny medlem till vårt team som skötte arbetsuppgifterna utan långa inskolningsperioder.

För oss gick allt bra och personen som vi valde från Å passade perfekt för oss. Därför är det svårt att hitta något att utveckla i tjänsten.”

Å Communications Hannas erfarenheter

“Att arbeta i Hansakvarteret var väldigt roligt och utmanande! Varje dag var verkligen annorlunda och jag fick genast se resultaten av mitt arbete i praktiken. Arbetsuppgifterna kunde inte ha varit mer mångsidiga. Ena dagen lade jag upp en årsplan för det kommande året och andra dagen såg jag till att Hansakvarterets julbelysning var den finaste i staden.

Mest nervös var jag över att komma med in i teamet som en utomstående konsult. Den oron kunde jag snabbt glömma när jag fick en utförlig fyraveckors inkörningsperiod av den ordinarie marknadschefen. Teamet tog emot mig med öppna armar och även från våra samarbetspartner fick jag mycket stöd i olika praktiska frågor.

Åren 2017–2019 gick Hansakvarteret igenom en stor renovering samt en vällyckad visuell förnyelse. Därmed hade jag alla marknadsföringsverktyg till hands när jag började arbetet. Jag fick också mycket stöd, hjälp och idéer av mina kollegor på Å.”

Vad är en uthyrd marknadschef?

Våren 2020 lanserade Å Communications en servicemodell för inhyrd marknadsföring. I praktiken innebär det att någon av Å Communications erfarna kommunikationskonsulter tar ansvar för att planera och genomföra marknadsföring i din organisation. Hen arbetar antingen inom avdelningen för marknadsföring och kommunikation, eller som en självständig konsult som leder marknadsföringen tillsammans med företagets samarbetspartner.

Modellen fungerar särskilt väl när det finns ett temporärt behov av förstärkning såsom föräldraledigheter, längre sjukfrånvaron eller studieledigheter. Även omstruktureringar eller utvecklingsprocesser kan kräva en tillfällig förstärkning inom marknadsföring och kommunikation. Marknadschefen är i din organisations användning antingen som en resurs på heltid eller deltid, enligt överenskommelse.

Är du intresserad av att hyra en marknadschef? Kontakta oss, så berättar vi hur vi kan hjälpa din organisation. Läs även vår artikel om extern marknadsföring här.

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Finlandsinstitutets grafiska identitet bär spår av design, konst och natur

Finlandsinstitutets grafiska identitet bär spår av design, konst och natur

Finlandsinstitutets syfte i Stockholm är att befrämja samarbetet mellan finskt och svenskt kulturliv, till exempel genom att informera om finsk kultur i Sverige och genom att visa finska filmer på över 50 olika orter i Sverige. För sverigefinnar erbjuder institutet bland annat finskspråkig barn- och vuxenteater. Därtill driver institutet  biblioteks- och kursverksamhet samt befrämjar samarbete inom näringslivet i Finland och Sverige.

Åren 2020-2021 förnyade Å Communications Finlandsinstitutets visuella identitet. Som en del av en större varumärkesförnyelse förnyades även institutets webbplats. I centrum av varumärkesutvecklingen stod den visuella förnyelsen och den nya logotypen. Kundens önskan var att hitta en visuell identitet som skiljer sig från det traditionella finländska blåvita temat och som förmedlar ett budskap om institutet som en förenande aktör mellan grannländerna. Logons symboldel har hämtat sin inspiration från bland annat den finska skulpturkonsten, vävda trasmattor och hantverkstradition, ljudvågor och musik, norrskenen samt biblioteksväsendet.

Å skapade senare även den visuella identiteten för institutets filmverksamhet Ny Finsk Film samt affischen för barnboksutställningen En resa över Östersjön – Matka Itämeren yli. Vi ligger också bakom namnet och logon för Tur-retur-projektet, som strävar till att främja sysselsättningsmöjligheterna på båda sidorna av Östersjön. Inom projektets ramar vill institutet även bädda för en lättare återvändo till den finländska arbetsmarknaden för finländare som flyttar hem från Sverige.

Vi på Å Communications är vana att arbeta smidigt på både svenska och finska och många av oss har erfarenhet av att bo och arbeta i Sverige. Vårt kunnande inom webbdesign, visuell design och content lämpar sig väl för flerspråkiga och internationella projekt. Att skapa innehåll på flera språk kräver bland annat en förmåga att hitta ordval som fungerar oavsett språket.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att förnya ditt varumärke eller dina webbsidor!

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Att hyra en marknadschef – vad innebär det?

Att hyra en marknadschef – vad innebär det?

Att hyra en marknadschef eller delvis lägga ut marknadsföringen är inte längre exceptionellt. Traditionellt uthyrningsarbete har funnits länge, till exempel inom detaljhandeln och näringsbranschen, men nu har även kortvarigt utnyttjande av experttjänster genom tillfälliga inhyrningar blivit populärt. 

Att hyra in en expert kan till exempel jämföras med de etablerade billeasingtjänsterna, där tjänsteleverantören tar hand om alla merkostnader som bilägandet för med sig: bränsle (lön), försäkringspremier (arbetsgivarens socialskyddsavgifter), parkeringsavgifter (moderna verktyg), obligatoriska reparationer (aktuell utbildning inom branschen) och hyra för bilplats (semesterlön och vikarier).  

Med en fast månadskostnad behöver du inte oroa dig över tilläggskostnaderna, och därmed kan en inhyrd expert till och med vara ett förmånligare alternativ för en liten organisation. 

Å Communications har fungerat som inhyrd marknadsföringsexpert inom många olika branscher. Vår modell för extern marknadsföring innebär att någon i teamet (en kontaktperson du kanske redan känner!) hoppar in i din verksamhet på heltid, för att sköta marknadsföringen under en överenskommen tidsperiod. Du kan tryggt lägga ut hela din marknadsföring till oss. Vi hjälper dig till exempel att fylla vikariat eller jämna ut säsongstoppar. Via oss får du även tillgång till ett omfattande nätverk av frilansare. 

Snabb rekrytering kan bli dyrt – och innebär alltid en risk 

Förändrades situationen i ditt marknadsförings- och kommunikationsteam oväntat? Behöver du extra resurser för att genomföra ett större projekt eller letar du efter en lämplig vikarie, till exempel under en föräldraledighet? 

Snabb rekrytering kan vara utmanande, eller dyrt att genomföra och kan i värsta fall leda till fel beslut. Om du behöver tillfällig hjälp med kort varsel kan den rätta lösningen vara att hyra en marknadschef. Via oss får du en erfaren person att lotsa din marknadsföring eller kommunikation tills du hittar en ny person. 

Fördelen med en inhyrd marknadschef är att hen kan bidra med nya idéer och utveckla existerande arbetssätt. En extern expert kan sparra ditt team inför nya utmaningar och underlätta till exempel övergången till digital marknadsföring. Med nya perspektiv kan du modernisera din marknadsföringsstrategi och använda din budget mer effektivt. 

Bredda din organisations kunnande 

Att hyra in en utomstående expert till ditt marknadsförings- och kommunikationsteam kan kännas ovant, eftersom det redan finns skickliga personer i organisationen. Om du med kort varsel behöver marknadsföringsexpertis, eventuellt inom ett nytt specialområde, kan inhyrning av marknadsföringskunnande vara en snabb och effektiv lösning 

Våra konsulter har lång marknadsföringserfarenhet av olika branscher – vi kan bland annat stötta din organisation med vår kunskap inom finans-, försäkrings-, teknik-, kultur- och kommunsektorn. Effektiv projektledning är en del av våra konsulters vardag, och de är vana att sköta även stora projekt. 

Läs om vår kundchef Hanna Sjöbrings erfarenheter som inhyrd marknadschef på Hansakvarteret här.  

Om du är i behov av en hyrd marknadschef, tag kontakt! Tillsammans skräddarsyr vi ett paket av extern marknadsföring som bäst passar för din organisation.

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Instagram uppdaterar nyhetsflödets inställningar – vilken betydelse har det för innehållsplaneringen?

Instagram uppdaterar nyhetsflödets inställningar – vilken betydelse har det för innehållsplaneringen?

Instagram presenterade Instagrams nya inställningar för nyhetsflödet i början av året. De nya uppdateringarna ger möjlighet att styra nyhetsflödet, vilket borde förbättra användarupplevelsen. Användarens makt att påverka nyhetsflödet kräver mera omsorgsfull innehållsplanering av marknadsförare.

Ursprungligen var nyhetsflödet i Instagram kronologiskt, men år 2016 tog Instagram det nuvarande algoritmbaserade flödet i bruk. Snart kan man välja mellan tre olika nyhetsflöden.

I och med uppdateringen kommer algoritmbaserade Home att fungera som det standardinställda nyhetsflödet. Av de tre nya flödena är Home det som mest påminner om flödet man skrollar igenom idag. Till skillnad från tidigare kommer Home ändå att erbjuda mera innehåll från konton som användaren inte följer.

I Favourites kan användaren forma ett flöde enligt sina önskemål. Flödet visar inlägg endast från de konton som användaren har markerat som viktiga. Following däremot erbjuder inlägg i kronologisk ordning från alla konton som användaren följer.

Uppdateringens påverkan på synlighet

Vilken betydelse har förnyelsen för marknadsföringen?

I praktiken gör förnyelsen det lättare för användaren att hitta intressant innehåll.

Home, det standardinställda nyhetsflödet, lyfter fram allt starkare innehåll som Instagram rekommenderar för användaren. Det innebär att innehållet måste vara genuint intressant för användaren för att generera organisk synlighet.

Om kontot producerar meningsfullt innehåll blir också tröskeln att bli tillagd i Favourites-flödet lägre. När inläggen gillas, kommenteras och generar profilbesök, höjs också sannolikheten att man dyker upp i Home-flödet. Där når man ut till potentiella nya följare.

Men hur skapar man en konsekvent och fungerande innehållsplan?

Hjälp med innehållsproduktion

De flesta marknadsförare kan intyga att innehållsplanering och -produktion för sociala medier inte görs i en handvändning. Ibland kan det kännas omöjligt att hitta tid för innehållsproduktion vid sidan om allt annat arbete.

Till råga på allt förändras sättet att använda Instagram ständigt – för tillfället blir Reels-videor allt mer populära och mycket av videoinnehållet påminner allt mer om TikTok-videor.

Utöver innehållsplanering för sociala medier har Å Communications även producerat videomaterial med sina samarbetspartner. Videomaterial har varit en central del av till exempel Pargas stads och Raseborgs stads kampanjer.

Du kan kontakta Å Communications även om grundandet av ett some-konto endast är på tankenivån. Om du behöver hjälp med att blåsa liv i ett existerande konto hoppar vi gärna på!

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Tryckprodukter och elektroniska utgåvor utesluter inte varandra

Tryckprodukter och elektroniska utgåvor utesluter inte varandra

Årsberättelsen 2019 för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Trots att allt flera läser nyheter och innehåll på digitala plattformar, är tryckta produkter fortfarande både omtyckta och överlägsna när det gäller att paketera information på ett för läsaren tilltalande sätt. För visst är det någonting rogivande med det fysiska pappret i din hand? Känns inte läsningen lättare, produkten lyxigare och innehållet mera genomtänkt när det ligger där, samlat och färdigt framför dina ögon?

En lyckad kundtidning, en tilltalande broschyr eller en tryckt årsberättelse är ett utmärkt sätt att skapa positiva associationer för ett varumärke. När man undersökt hur konsumenter helst tar del av information kommer kundtidningar som utdelas till postlådan alltid högst upp i resultaten – förutsatt att innehållet är högklassigt och nyttigt för mottagaren. En tryckt produkt erbjuder ett skönt avbrott från det aldrig sinande digitala informationsflödet. Tiden som tillbringas med tryckta kundtidningar är också längre än i digitala kanaler, dessutom sparas tidningarna ofta. En årsberättelse eller kundtidning ger dessutom synergier för den digitala kommunikationen genom att innehållet också kan delas på webben och i sociala medier.

Två exempel på detta är årsberättelsen vi gjorde för Stiftelsen för Åbo Akademi våren 2020, som både trycktes och publicerades på webben. Ett annat exempel är Pargas stads informationstidning NYTT, som vi producerar i samarbete med stadens informationsenhet. NYTT utkommer åtta gånger per år, både som papperstidning och på webben.

Skulle ditt företag, din organisation, stiftelse eller kommun ha nytta av att ge ut sin egen kundtidning, en tryckt årsberättelse eller en broschyr? Vi har solid erfarenhet av konceptplanering, visuellt utformande samt innehållsproduktion.

Infotidningen NYTT ges också ut i elektroniskt format.

Kommunmarknadsföring ligger i tiden

Kommunmarknadsföring ligger i tiden

 

Glada i Ingå!

En undersökning av Kommunförbundet (2019) visar att allt flera städer målmedvetet satsar på sin marknadsföring. Man frigör större medel för ändamålet, gör upp interna strategier och reds inte för att anlita utomstående expertis där det behövs. Målet är ofta flera kommuninvånare eller ökad turism.

Tänker din kommun i liknande banor? Vad har ni för särskilda målsättningar och behov? Ger ert visuella uttryck, funktionaliteten på er hemsida och era marknadsföringstexter er stad rättvisa? Vet ni var, när och till vem ni ska marknadsföra er, så kostnadseffektivt som möjligt?

Vi har under åren jobbat med flertalet kommuner, bl.a. genom att förnya och förstärka deras varumärken samt marknadsföra dem som bostads- och/eller turistorter. Vi har tillsammans med kunderna utarbetat koncept, kommunikationsstrategier och kampanjer. Målinriktad marknadsföring ger kunden största möjliga avkastning på satsningen.

Bekanta dig med vårt arbete s.s. Ingå stads inflyttningskampanjsajten för Pargas bostadsområde Solbågen eller vårt koncept En riktig liten stad. Vi har också arbetat med Kimitoöns kommunmarknadsföring i flera omgångar.

Behöver din kommun hjälp med sin kommunikation? Vill ni bli flera, synas mera eller förnya  er look?

Ta gärna kontakt med vår kundchef Hanna för att veta mer! hanna.sjobring@acomm.fi

En välmående organisation också på distans 

En välmående organisation också på distans

 

Distansjobb har alltid ingått i Å:s arbetskultur, men våren 2020 band coronapandemin oss flera månader till hemmet. Vi fick testa på kundmöten via Teams, att ordna workshops över skärmen och att jobba kreativt ofta under ganska ensamma förhållanden. Arbetslivet infiltrerades i det privata och tvärtom, samtidigt som den kollegiala samvaron minimerades. Vår interna kommunikation sattes på prov, liksom vårt tekniska kunnande. Vi, liksom de flesta byråer, levde också under en annan ekonomisk oro och ovisshet än förr. Vi ställdes inför prövningar, men belönades också med flera nya insikter.

Den här hösten har vi enligt regeringens rekommendationer beslutit oss för att fortsätta med distansarbetet, men åtminstone tillsvidare med något friare tyglar. Vi ses vid behov i mindre team, helst utomhus och alltid på tryggt avstånd från varandra. Vill du som kund träffa oss går det också att lösa.

Oavsett coronapandemins status upplever vi oss idag mera rustade för distansvardagen än tidigare. Här delar våra teammedlemmar med sig av några insikter från det gångna halvåret, och vi uppmanar också dig att avslöja dina bästa distanstips, för ett smidigare arbetsliv för oss alla!

”Ett gemensamt, kort dagsmöte på morgonen skapar en gemensam struktur för alla i organisationen. Det är också bra för arbetsgemenskapen att önska varandra god morgon och gå igenom arbetslistan för dagen. Själv tycker jag om att dela upp dagen enligt pomodoro-tekniken, som går ut på att man jobbar 25 minuter med en uppgift, tar en paus på 3 minuter och fortsätter jobba i 25 minuter. Man får hålla koll på pauserna att de inte drar ut på tiden! Efter fyra 25-minuters jobbsessioner håller man en längre paus på cirka 20 minuter.”
– Sanna, VD

”Skräddarsy den arbetsdag som passar just dig! Jag jobbar bäst på förmiddagen, men du som är morgontrött kanske gynnas av en extra timme sömn istället. Jag är i behov av mycket rörelse, alltså bokar jag in tid för motion också under jobbdagen. Jag ser även till att tydligt dela upp mitt liv i arbete och fritid, samt att koncentrera jobbet till vissa delar av hemmet.”
– Veronica, kommunikationsplanerare och innehållsproducent

”Min hjärna är ofta mest fokuserad på morgonen, och då känns det bra att komma igång med arbetet direkt (efter att jag har kokat kaffe). Det är skönt att slippa morgonrusningen, samtidigt som det sparar tid att jobba hemifrån. Att de sociala kontakterna minimeras har sina för- och nackdelar. Det är svårare att bolla idéer med kollegorna på distans, men jobbar man med nåt som kräver mycket koncentration kan det vara perfekt!”
– Sam, AD

”Att kombinera arbete och familjeliv är ibland utmanande. Ännu svårare blir det när dessa förenas under samma tak, såsom under coronavåren. Barnen hemma och kalendern full av möten – hur löser man det utan att försumma någon? Förhållandevis enkelt, märkte jag! Distansarbete möjliggör mera flexibla arbetsdagar och sparar rent av tid, när resorna till och från dagis liksom pendlingen till jobbet faller bort. Möten avhandlas effektivt vid avtalad tidpunkt medan förmannens och kollegornas förståelse möjliggör tid för barnen vid behov. Rapportering och administrativt arbete kan sedan effektivt avklaras tidigt på morgonen eller kvällstid, när barnen sover. Begreppet arbetstid luckras upp och omformas, vilket först kan kännas stressigt. Försök ändå att vända detta till din fördel; utnyttja effektiv tidsanvändning och lev mera i stunden genom att dra ner på multipresterandet.”
– Hanna, kundchef och mamma till två söner

Kundmöten i sociala medier – välj enligt målgrupp och syfte

Kundmöten i sociala medier – välj enligt målgrupp och syfte

 

Den som har förhållit sig skeptisk till digitalisering och sociala medier lär ha ändrat uppfattning under coronavåren 2020. Vi behöver kommunicera med varandra, våra kunder, besökare eller klienter också när den fysiska kontakten inskränks.

En webbsida förutsätter att målgruppen själv vänder sig till sajten medan ett nyhetsbrev sällan omfattar hela klientelets e-postadresser. Genom att närvara på de plattformar där kunden rör sig, når du hen både tids- och kostnadseffektivt.

Så vilket medium lämpar sig för vilket bruk? Koncentrera ditt krut enligt målgrupp och syfte!

På Instagram umgås du med dina kunder, ditt kollegium, samarbetspartners och branschfolk under avslappnade former. Användarna spenderar i medeltal 40-45 % mera tid här än de gör på t.ex. Facebook och Twitter (källa). Låt följarna kika in bakom kulisserna, våga vara personlig och för en ledig dialog med dem som vill. Inlägg som uppmuntrar till kommentarer är ofta att föredra, liksom kort och koncist innehåll. Publicera inlägg både i det permanenta flödet och i Stories, för största räckvidd.

För dig som vill delta i branschdebatten eller rekrytera nya förmågor till din organisation, är LinkedIn det självklara valet. Här samlas företag, organisationer, föreningar och stiftelser i sällskap av omkring 675 miljoner privatpersoner. Den här professionellt orienterade plattformen lämpar sig utmärkt för snabba nyhetspuffar och branschengagemang. Vill du rekrytera är det också här du når både inhemsk och internationell arbetskraft.

Känns det svårt att nå över nyhetströskeln och ta dig in i målgruppens algoritmer? Vi hjälper gärna till med some-targetering eller sökmotoroptimering. Vi har bl.a. bistått förbindelsebåts- och färjtrafiksrederiet Finferries med framgångsrika och kostnadseffektiva digitala rekryteringskampanjer under åren. 

Ta gärna kontakt med vår kundchef Hanna

Å Communications