Kategori

Tankar

Tryckprodukter och elektroniska utgåvor utesluter inte varandra

Tryckprodukter och elektroniska utgåvor utesluter inte varandra

Årsberättelsen 2019 för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Trots att allt flera läser nyheter och innehåll på digitala plattformar, är tryckta produkter fortfarande både omtyckta och överlägsna när det gäller att paketera information på ett för läsaren tilltalande sätt. För visst är det någonting rogivande med det fysiska pappret i din hand? Känns inte läsningen lättare, produkten lyxigare och innehållet mera genomtänkt när det ligger där, samlat och färdigt framför dina ögon?

En lyckad kundtidning, en tilltalande broschyr eller en tryckt årsberättelse är ett utmärkt sätt att skapa positiva associationer för ett varumärke. När man undersökt hur konsumenter helst tar del av information kommer kundtidningar som utdelas till postlådan alltid högst upp i resultaten – förutsatt att innehållet är högklassigt och nyttigt för mottagaren. En tryckt produkt erbjuder ett skönt avbrott från det aldrig sinande digitala informationsflödet. Tiden som tillbringas med tryckta kundtidningar är också längre än i digitala kanaler, dessutom sparas tidningarna ofta. En årsberättelse eller kundtidning ger dessutom synergier för den digitala kommunikationen genom att innehållet också kan delas på webben och i sociala medier.

Två exempel på detta är årsberättelsen vi gjorde för Stiftelsen för Åbo Akademi våren 2020, som både trycktes och publicerades på webben. Ett annat exempel är Pargas stads informationstidning NYTT, som vi producerar i samarbete med stadens informationsenhet. NYTT utkommer åtta gånger per år, både som papperstidning och på webben.

Skulle ditt företag, din organisation, stiftelse eller kommun ha nytta av att ge ut sin egen kundtidning, en tryckt årsberättelse eller en broschyr? Vi har solid erfarenhet av konceptplanering, visuellt utformande samt innehållsproduktion.

Infotidningen NYTT ges också ut i elektroniskt format.

Kommunmarknadsföring ligger i tiden

Kommunmarknadsföring ligger i tiden

 

Glada i Ingå!

En undersökning av Kommunförbundet (2019) visar att allt flera städer målmedvetet satsar på sin marknadsföring. Man frigör större medel för ändamålet, gör upp interna strategier och reds inte för att anlita utomstående expertis där det behövs. Målet är ofta flera kommuninvånare eller ökad turism.

Tänker din kommun i liknande banor? Vad har ni för särskilda målsättningar och behov? Ger ert visuella uttryck, funktionaliteten på er hemsida och era marknadsföringstexter er stad rättvisa? Vet ni var, när och till vem ni ska marknadsföra er, så kostnadseffektivt som möjligt?

Vi har under åren jobbat med flertalet kommuner, bl.a. genom att förnya och förstärka deras varumärken samt marknadsföra dem som bostads- och/eller turistorter. Vi har tillsammans med kunderna utarbetat koncept, kommunikationsstrategier och kampanjer. Målinriktad marknadsföring ger kunden största möjliga avkastning på satsningen.

Bekanta dig med vårt arbete s.s. Ingå stads inflyttningskampanjsajten för Pargas bostadsområde Solbågen eller vårt koncept En riktig liten stad. Vi har också arbetat med Kimitoöns kommunmarknadsföring i flera omgångar.

Behöver din kommun hjälp med sin kommunikation? Vill ni bli flera, synas mera eller förnya  er look?

Ta gärna kontakt med vår kundchef Hanna för att veta mer! hanna.sjobring@acomm.fi

En välmående organisation också på distans 

En välmående organisation också på distans

 

Distansjobb har alltid ingått i Å:s arbetskultur, men våren 2020 band coronapandemin oss flera månader till hemmet. Vi fick testa på kundmöten via Teams, att ordna workshops över skärmen och att jobba kreativt ofta under ganska ensamma förhållanden. Arbetslivet infiltrerades i det privata och tvärtom, samtidigt som den kollegiala samvaron minimerades. Vår interna kommunikation sattes på prov, liksom vårt tekniska kunnande. Vi, liksom de flesta byråer, levde också under en annan ekonomisk oro och ovisshet än förr. Vi ställdes inför prövningar, men belönades också med flera nya insikter.

Den här hösten har vi enligt regeringens rekommendationer beslutit oss för att fortsätta med distansarbetet, men åtminstone tillsvidare med något friare tyglar. Vi ses vid behov i mindre team, helst utomhus och alltid på tryggt avstånd från varandra. Vill du som kund träffa oss går det också att lösa.

Oavsett coronapandemins status upplever vi oss idag mera rustade för distansvardagen än tidigare. Här delar våra teammedlemmar med sig av några insikter från det gångna halvåret, och vi uppmanar också dig att avslöja dina bästa distanstips, för ett smidigare arbetsliv för oss alla!

”Ett gemensamt, kort dagsmöte på morgonen skapar en gemensam struktur för alla i organisationen. Det är också bra för arbetsgemenskapen att önska varandra god morgon och gå igenom arbetslistan för dagen. Själv tycker jag om att dela upp dagen enligt pomodoro-tekniken, som går ut på att man jobbar 25 minuter med en uppgift, tar en paus på 3 minuter och fortsätter jobba i 25 minuter. Man får hålla koll på pauserna att de inte drar ut på tiden! Efter fyra 25-minuters jobbsessioner håller man en längre paus på cirka 20 minuter.”
– Sanna, VD

”Skräddarsy den arbetsdag som passar just dig! Jag jobbar bäst på förmiddagen, men du som är morgontrött kanske gynnas av en extra timme sömn istället. Jag är i behov av mycket rörelse, alltså bokar jag in tid för motion också under jobbdagen. Jag ser även till att tydligt dela upp mitt liv i arbete och fritid, samt att koncentrera jobbet till vissa delar av hemmet.”
– Veronica, kommunikationsplanerare och innehållsproducent

”Min hjärna är ofta mest fokuserad på morgonen, och då känns det bra att komma igång med arbetet direkt (efter att jag har kokat kaffe). Det är skönt att slippa morgonrusningen, samtidigt som det sparar tid att jobba hemifrån. Att de sociala kontakterna minimeras har sina för- och nackdelar. Det är svårare att bolla idéer med kollegorna på distans, men jobbar man med nåt som kräver mycket koncentration kan det vara perfekt!”
– Sam, AD

”Att kombinera arbete och familjeliv är ibland utmanande. Ännu svårare blir det när dessa förenas under samma tak, såsom under coronavåren. Barnen hemma och kalendern full av möten – hur löser man det utan att försumma någon? Förhållandevis enkelt, märkte jag! Distansarbete möjliggör mera flexibla arbetsdagar och sparar rent av tid, när resorna till och från dagis liksom pendlingen till jobbet faller bort. Möten avhandlas effektivt vid avtalad tidpunkt medan förmannens och kollegornas förståelse möjliggör tid för barnen vid behov. Rapportering och administrativt arbete kan sedan effektivt avklaras tidigt på morgonen eller kvällstid, när barnen sover. Begreppet arbetstid luckras upp och omformas, vilket först kan kännas stressigt. Försök ändå att vända detta till din fördel; utnyttja effektiv tidsanvändning och lev mera i stunden genom att dra ner på multipresterandet.”
– Hanna, kundchef och mamma till två söner

Kundmöten i sociala medier – välj enligt målgrupp och syfte

Kundmöten i sociala medier – välj enligt målgrupp och syfte

 

Den som har förhållit sig skeptisk till digitalisering och sociala medier lär ha ändrat uppfattning under coronavåren 2020. Vi behöver kommunicera med varandra, våra kunder, besökare eller klienter också när den fysiska kontakten inskränks.

En webbsida förutsätter att målgruppen själv vänder sig till sajten medan ett nyhetsbrev sällan omfattar hela klientelets e-postadresser. Genom att närvara på de plattformar där kunden rör sig, når du hen både tids- och kostnadseffektivt.

Så vilket medium lämpar sig för vilket bruk? Koncentrera ditt krut enligt målgrupp och syfte!

På Instagram umgås du med dina kunder, ditt kollegium, samarbetspartners och branschfolk under avslappnade former. Användarna spenderar i medeltal 40-45 % mera tid här än de gör på t.ex. Facebook och Twitter (källa). Låt följarna kika in bakom kulisserna, våga vara personlig och för en ledig dialog med dem som vill. Inlägg som uppmuntrar till kommentarer är ofta att föredra, liksom kort och koncist innehåll. Publicera inlägg både i det permanenta flödet och i Stories, för största räckvidd.

För dig som vill delta i branschdebatten eller rekrytera nya förmågor till din organisation, är LinkedIn det självklara valet. Här samlas företag, organisationer, föreningar och stiftelser i sällskap av omkring 675 miljoner privatpersoner. Den här professionellt orienterade plattformen lämpar sig utmärkt för snabba nyhetspuffar och branschengagemang. Vill du rekrytera är det också här du når både inhemsk och internationell arbetskraft.

Känns det svårt att nå över nyhetströskeln och ta dig in i målgruppens algoritmer? Vi hjälper gärna till med some-targetering eller sökmotoroptimering. Vi har bl.a. bistått förbindelsebåts- och färjtrafiksrederiet Finferries med framgångsrika och kostnadseffektiva digitala rekryteringskampanjer under åren. 

Ta gärna kontakt med vår kundchef Hanna

Hur bemöter din arbetsplats en kris?

Varje företag, organisation eller förening stöter förr eller senare på utmaningar. Tänk bara på de senaste veckornas coronavirusepidemi och de plötsliga konsekvenser den medfört. Hade din arbetsplats redan utarbetat en strategi för hur ni handlar i motsvarande situationer, eller blev ni tvungna att spontant ta ställning till myndigheternas restriktioner? Hur kommunicerade du som arbetsgivare internt om saken och vilket var budskapet ni spred bland era samarbetspartners, kunder och i offentligheten? Behövde din arbetsplats stänga ner, permittera eller rent av säga upp anställda? Var du tvungen att rättfärdiga ditt agerande i media eller förklara dig inför dina kunder och ditt team?

Läs mer
Å Communications