Kategori

Tankar

Kundmöten i sociala medier – välj enligt målgrupp och syfte

Kundmöten i sociala medier – välj enligt målgrupp och syfte

 

Den som har förhållit sig skeptisk till digitalisering och sociala medier lär ha ändrat uppfattning under coronavåren 2020. Vi behöver kommunicera med varandra, våra kunder, besökare eller klienter också när den fysiska kontakten inskränks.

En webbsida förutsätter att målgruppen själv vänder sig till sajten medan ett nyhetsbrev sällan omfattar hela klientelets e-postadresser. Genom att närvara på de plattformar där kunden rör sig, når du hen både tids- och kostnadseffektivt.

Så vilket medium lämpar sig för vilket bruk? Koncentrera ditt krut enligt målgrupp och syfte!

På Instagram umgås du med dina kunder, ditt kollegium, samarbetspartners och branschfolk under avslappnade former. Användarna spenderar i medeltal 40-45 % mera tid här än de gör på t.ex. Facebook och Twitter (källa). Låt följarna kika in bakom kulisserna, våga vara personlig och för en ledig dialog med dem som vill. Inlägg som uppmuntrar till kommentarer är ofta att föredra, liksom kort och koncist innehåll. Publicera inlägg både i det permanenta flödet och i Stories, för största räckvidd.

För dig som vill delta i branschdebatten eller rekrytera nya förmågor till din organisation, är LinkedIn det självklara valet. Här samlas företag, organisationer, föreningar och stiftelser i sällskap av omkring 675 miljoner privatpersoner. Den här professionellt orienterade plattformen lämpar sig utmärkt för snabba nyhetspuffar och branschengagemang. Vill du rekrytera är det också här du når både inhemsk och internationell arbetskraft.

Känns det svårt att nå över nyhetströskeln och ta dig in i målgruppens algoritmer? Vi hjälper gärna till med some-targetering eller sökmotoroptimering. Vi har bl.a. bistått förbindelsebåts- och färjtrafiksrederiet Finferries med framgångsrika och kostnadseffektiva digitala rekryteringskampanjer under åren. 

Ta gärna kontakt med vår kundchef Hanna

Hur bemöter din arbetsplats en kris?

Varje företag, organisation eller förening stöter förr eller senare på utmaningar. Tänk bara på de senaste veckornas coronavirusepidemi och de plötsliga konsekvenser den medfört. Hade din arbetsplats redan utarbetat en strategi för hur ni handlar i motsvarande situationer, eller blev ni tvungna att spontant ta ställning till myndigheternas restriktioner? Hur kommunicerade du som arbetsgivare internt om saken och vilket var budskapet ni spred bland era samarbetspartners, kunder och i offentligheten? Behövde din arbetsplats stänga ner, permittera eller rent av säga upp anställda? Var du tvungen att rättfärdiga ditt agerande i media eller förklara dig inför dina kunder och ditt team?

Läs mer
Å Communications