Tankar

En välmående organisation också på distans 

En välmående organisation också på distans

 

Distansjobb har alltid ingått i Å:s arbetskultur, men våren 2020 band coronapandemin oss flera månader till hemmet. Vi fick testa på kundmöten via Teams, att ordna workshops över skärmen och att jobba kreativt ofta under ganska ensamma förhållanden. Arbetslivet infiltrerades i det privata och tvärtom, samtidigt som den kollegiala samvaron minimerades. Vår interna kommunikation sattes på prov, liksom vårt tekniska kunnande. Vi, liksom de flesta byråer, levde också under en annan ekonomisk oro och ovisshet än förr. Vi ställdes inför prövningar, men belönades också med flera nya insikter.

Den här hösten har vi enligt regeringens rekommendationer beslutit oss för att fortsätta med distansarbetet, men åtminstone tillsvidare med något friare tyglar. Vi ses vid behov i mindre team, helst utomhus och alltid på tryggt avstånd från varandra. Vill du som kund träffa oss går det också att lösa.

Oavsett coronapandemins status upplever vi oss idag mera rustade för distansvardagen än tidigare. Här delar våra teammedlemmar med sig av några insikter från det gångna halvåret, och vi uppmanar också dig att avslöja dina bästa distanstips, för ett smidigare arbetsliv för oss alla!

”Ett gemensamt, kort dagsmöte på morgonen skapar en gemensam struktur för alla i organisationen. Det är också bra för arbetsgemenskapen att önska varandra god morgon och gå igenom arbetslistan för dagen. Själv tycker jag om att dela upp dagen enligt pomodoro-tekniken, som går ut på att man jobbar 25 minuter med en uppgift, tar en paus på 3 minuter och fortsätter jobba i 25 minuter. Man får hålla koll på pauserna att de inte drar ut på tiden! Efter fyra 25-minuters jobbsessioner håller man en längre paus på cirka 20 minuter.”
– Sanna, VD

”Skräddarsy den arbetsdag som passar just dig! Jag jobbar bäst på förmiddagen, men du som är morgontrött kanske gynnas av en extra timme sömn istället. Jag är i behov av mycket rörelse, alltså bokar jag in tid för motion också under jobbdagen. Jag ser även till att tydligt dela upp mitt liv i arbete och fritid, samt att koncentrera jobbet till vissa delar av hemmet.”
– Veronica, kommunikationsplanerare och innehållsproducent

”Min hjärna är ofta mest fokuserad på morgonen, och då känns det bra att komma igång med arbetet direkt (efter att jag har kokat kaffe). Det är skönt att slippa morgonrusningen, samtidigt som det sparar tid att jobba hemifrån. Att de sociala kontakterna minimeras har sina för- och nackdelar. Det är svårare att bolla idéer med kollegorna på distans, men jobbar man med nåt som kräver mycket koncentration kan det vara perfekt!”
– Sam, AD

”Att kombinera arbete och familjeliv är ibland utmanande. Ännu svårare blir det när dessa förenas under samma tak, såsom under coronavåren. Barnen hemma och kalendern full av möten – hur löser man det utan att försumma någon? Förhållandevis enkelt, märkte jag! Distansarbete möjliggör mera flexibla arbetsdagar och sparar rent av tid, när resorna till och från dagis liksom pendlingen till jobbet faller bort. Möten avhandlas effektivt vid avtalad tidpunkt medan förmannens och kollegornas förståelse möjliggör tid för barnen vid behov. Rapportering och administrativt arbete kan sedan effektivt avklaras tidigt på morgonen eller kvällstid, när barnen sover. Begreppet arbetstid luckras upp och omformas, vilket först kan kännas stressigt. Försök ändå att vända detta till din fördel; utnyttja effektiv tidsanvändning och lev mera i stunden genom att dra ner på multipresterandet.”
– Hanna, kundchef och mamma till två söner

Author Veronica Aspelin

More posts by Veronica Aspelin
Å Communications