Tankar

Finlandsinstitutets grafiska identitet bär spår av design, konst och natur

Finlandsinstitutets grafiska identitet bär spår av design, konst och natur

Finlandsinstitutets syfte i Stockholm är att befrämja samarbetet mellan finskt och svenskt kulturliv, till exempel genom att informera om finsk kultur i Sverige och genom att visa finska filmer på över 50 olika orter i Sverige. För sverigefinnar erbjuder institutet bland annat finskspråkig barn- och vuxenteater. Därtill driver institutet  biblioteks- och kursverksamhet samt befrämjar samarbete inom näringslivet i Finland och Sverige.

Åren 2020-2021 förnyade Å Communications Finlandsinstitutets visuella identitet. Som en del av en större varumärkesförnyelse förnyades även institutets webbplats. I centrum av varumärkesutvecklingen stod den visuella förnyelsen och den nya logotypen. Kundens önskan var att hitta en visuell identitet som skiljer sig från det traditionella finländska blåvita temat och som förmedlar ett budskap om institutet som en förenande aktör mellan grannländerna. Logons symboldel har hämtat sin inspiration från bland annat den finska skulpturkonsten, vävda trasmattor och hantverkstradition, ljudvågor och musik, norrskenen samt biblioteksväsendet.

Å skapade senare även den visuella identiteten för institutets filmverksamhet Ny Finsk Film samt affischen för barnboksutställningen En resa över Östersjön – Matka Itämeren yli. Vi ligger också bakom namnet och logon för Tur-retur-projektet, som strävar till att främja sysselsättningsmöjligheterna på båda sidorna av Östersjön. Inom projektets ramar vill institutet även bädda för en lättare återvändo till den finländska arbetsmarknaden för finländare som flyttar hem från Sverige.

Vi på Å Communications är vana att arbeta smidigt på både svenska och finska och många av oss har erfarenhet av att bo och arbeta i Sverige. Vårt kunnande inom webbdesign, visuell design och content lämpar sig väl för flerspråkiga och internationella projekt. Att skapa innehåll på flera språk kräver bland annat en förmåga att hitta ordval som fungerar oavsett språket.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att förnya ditt varumärke eller dina webbsidor!

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Author Veronica Aspelin

More posts by Veronica Aspelin
Å Communications