https://www.youtube.com/watch?v=Xi2LVcHjh8o

3 Museer är namnet på en museal helhet som bildades år 2019. De tre museerna Ett hem, Casa Haartman och Sibeliusmuseum drivs av Stiftelsen för Åbo Akademi och byggnaderna representerar tidsepoker från 1800-talet till sent 1960-tal. Vi skapade en minimalististisk och modern visuell identitet för museihelheten, som härleddes ur de tre museibyggnadernas takprofiler.

www.3museer.fi

Leave a Reply