Natur och Miljö är en svenskspråkig miljöorganisation som i 50 år kämpat för ren luft, klart vatten och rik natur, något som också ligger oss nära hjärtat. Natur och Miljös verksamhet omfattar både naturskolor och miljöpolitisk verksamhet. Inför det stundande 50-årsjubileet jobbade vi med Natur och Miljös naturskolors kommunikation, skapade ett kommunikationskoncept ”Känn naturen!”, designade en jubileumslogotyp, nya broschyrer och gjorde en visuell plan för webbsidorna.

Leave a Reply