Skärgårdsstaden Pargas är en livskraftig och dynamisk stad i den åboländska skärgården. Vi hjälpte staden utforma sin strategi för åren 2018-2022 och skapade en sympatisk och jordnära visualisering av strategins huvudpunkter i form av affischer och en animerad video. Senare var vi också med och skapade en egen handlingsplan för stadens bildningsavdelning i en strategiprocess som involverade representanter för grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken, kultur och fritid, gymnasier, medborgarinstitutet samt biblioteksväsendet.

Vi producerar även den tvåspråkiga invånartidningen NYTT för Pargas stad, som ges ut åtta gånger i året och delas ut till alla hushåll i Pargas. Läs NYTT här