Vi inledde vårt samarbete med Veritas pensionsförsäkring i slutet av 2019. Vi sparrade det anrika företaget i utformandet av deras nya strategi och skapade under arbetets gång en ny visuell linje som stöder Veritas kundlöfte att vara företagarens pensionsförsäkrare, med ett mänskligt grepp. Som en outsourcead resurs för Veritas kommunikationsavdelning deltar vi både i det dagliga arbetet och fungerar som en strategisk partner.