Finländska konststiftelsers syfte är att befrämja och öka kunskapen om inhemsk och utländsk konst i Finland och utomlands samt att främja intresset för konst och konsthistorisk forskning. Vi skapade en ny logotyp och grafisk identitet för föreningen samt designade deras webbplats (lanseras våren 2020).