Sibeliusmuseum, Finlands första musikmuseum, finns på Biskopsgatan i Åbo i en arkitektonisk pärla från 1960-talet. Vi designade en ny grafisk identitet åt museet och i arbetet hämtade vi inspiration från arkitekt Wolter Baeckmans strama stil. De nya webbsidorna lyfter fram museets mångsidiga verksamhet och stöder kundlöftet ”Ett hus fullt av musik!”. Vi designade också affischer, broschyrer och andra trycksaker, producerade video- och bildmaterial samt kampanjer till sociala medier.

sibeliusmuseum.fi

Leave a Reply