Tankar

TikTok – från tonåringarnas dansapp till årets viktigaste marknadsföringskanal i sociala medier?

TikTok – från tonåringarnas dansapp till årets viktigaste marknadsföringskanal i sociala medier?

Senast i och med kriget i Ukraina har man noterat TikToks potential för storkonsumtion av videor. Applikationens användartal har under en längre tid varit uppåtgående och TikTok förutspås bli den viktigaste kanalen i sociala medier år 2022. Användarökningen har också genererat mångsidigare användningsändamål: appen används aktivt också av officiella nyhetsmedier, experter inom olika områden och olika konsumentvarumärken.

Appen, som i början användes av tonåringar som plattform för att dela danstrender, har numera över en miljard användare. Även i Finland har TikTok redan över en miljon användare enligt dess annonsverktyg och därmed kan inte appens roll som påverkningskanal längre förnekas. Men hur ska man agera på TikTok?

Videor som är uppenbara reklamer brukar inte vara populära bland användare, utan det är innehåll från mänskliga användare som slår igenom. Experter från olika branscher marknadsför sitt kunnande genom att skapa influencerinnehåll som utnyttjar trenders synlighet och dagsaktualitet.

Därtill är det viktigt att ta i beaktande de önskemål och frågor som dyker upp i kommentarsfältet. I kommentarerna ger följarna direkt feedback om hurdant innehåll de är intresserade av, och genom en öppen dialog integrerar sig marknadsföraren i communityn.

Några kända finska expertansikten på TikTok är konstexperten Pauliina Laitinen, mode- och skönhetsredaktören Kaisa Virtanen samt psykoterapeuten Ville Merinen. Konsumentvarumärken såsom Elisa och Pentik skapar lättillgängligt innehåll för att komma i kontakt med sina konsumentgrupper. Till och med Skatteverket har funnit TikToks styrka.

Trendiga ljud och en stark algoritm

TikToks användartal är enormt. För marknadsföraren är det viktigt att komma ihåg att plattformen (åtminstone för tillfället) når särskilt den yngre generationen, som inte är lika aktiv exempelvis på Facebook. Under den senaste tiden har också äldre some-användare funnit appen.

Bildmemer som delas på Instagram lämnas åt sidan på TikTok. I den här omgivningen skapar man humor av ljudspår som kombineras med aktuella teman. Likaså är känsloväckande innehåll samt hobby- och kunskapssökningsrelaterat innehåll viktigt.

Användarna kan lätt dela videor med hjälp av duett– eller sammanfoga-funktionerna. Funktionerna gör andra användare delaktiga genom att erbjuda dem möjligheten att bidra med en reaktion eller ett svar till den ursprungliga videon. De lyckligt lottade kan få en reaktion av sin idol till en cover-video av hens sång eller till och med ett nytt jobb: Burger King publicerade i februari en humoristisk arbetsintervjuvideo, som man kunde svara på genom att använda duett-funktionen. Duettvideon fungerade som ansökan till företagets sommarjobbplatser.

Applikationens algoritm är avancerad. Användaren får lätt en känsla av att För dig-flödet läser tankar.

Algoritmen baserar sig på ett rekommendationssystem som samlar data på ett effektivt sätt: appen erbjuder användaren innehåll på basis av gilla-markeringar, information om hur länge man sett på en video eller när man pausar eller sveper bort en video. På en minut samlar algoritmen in i genomsnitt 5–6 uppgifter beträffande användarens intressen.

Ett flöde som erbjuder en oändlig ström av intressant innehåll får en på kroken!

För vilket pris når du din målgrupp?

Förhållandet mellan pris och åtkomlighet på TikTok är förmånligt, och man kan skapa reklamer utan att grunda ett eget användarkonto. Minimipriset för betald synlighet på TikTok är 600 euro i månaden, men visningar samlas på snabbt och CPM-priset (Cost Per Mille) är 0,50–1,20 euro. CPC-priset (Cost Per Click) är som lägst i medeltal 0,05 euro.

Utöver demografiska faktorer kan TikToks reklam riktas bland annat enligt s.k. lookalike-publik samt applikationsbeteende. Top View-reklamer syns för användaren när man först öppnar applikationen. In Feed-reklamer syns däremot bland vanliga inlägg.

På TikTok kan man också samla in leads. Användaren kan öppna leadblanketten med CTA-knappen (Call To Action) i nedre kanten av videon. Blanketten öppnas direkt i appen. Användaren känner igen reklamer med hjälp av Reklam-markeringen, och kan svepa bort dem på samma sätt som vanliga inlägg.

Förändras innehållsproduktionen?

Bra idéer är den viktigaste valutan på TikTok. Även om en väsentlig del av TikTok är att hoppa på olika trender, är tanken att man lägger till en gnutta egen kreativitet. För att kunna utnyttja trender i sin marknadsföring krävs det att man använder appen aktivt och har en snabb reaktionsförmåga.

Trots det här är man inte enbart utlämnad åt trender eftersom intressant innehåll också kan skapas på andra sätt. Då bör man sträva efter att profilera sig på ett äkta och kommunicerande sätt som tilltalar följarna – vare sig din TikTok-identitet är humoristisk, känslosam eller sakkunnig.

I slutändan handlar marknadsföring på TikTok om att känna sin målgrupp och kristallisera sitt kärnmeddelande, samt om förmågan att skapa intressant innehåll kring dessa två – alltså gäller marknadsföringens grundprinciper även på TikTok.

Är termerna spark ad eller post-roll främmande för dig? Eller vill du hitta rätt partner för influencersamarbete? Kontakta oss när  du behöver hjälp med hanteringen av sociala medier eller innehållsproduktion!

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Freja Harkke

Projektchef

Hanna Sjöbring

Projektchef

Author Veronica Aspelin

More posts by Veronica Aspelin
Å Communications