Vi som jobbar på Å Communications

Sanna Sarelius

Verkställande direktör

Sam Sihvonen

Art director

Hanna Sjöbring

Projekt chef

Veronica Aspelin

Kommunikationsplanerare